မိုးေအာင္ရင္ကို ပုဇြန္ေတာင္တရားရုံးမွာ ယေန႔ရုံးထုတ္

သရုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္ရဲ  ့မူးယစ္ေဆးမႈကို လာမယ့္ရံုးခ်ိန္းတရားလို စစစ္ပါမယ္။
ယေန့ရံုးခ်ိန္းမွာဖမ္းမမိေသးတဲ့သိန္းဝင္းလွိဳင္နဲ႔ပတ္သတ္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးတစ္ဦးကိုစစ္ေဆးပါတယ္။
ဖမ္းဆီးရနိုင္ေျခမရွိလို့တရားခံေျပးအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးလာမယ့္ရံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုရဲအရာရွိကို ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ ့နယ္
တရားရံုးမွာစတင္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။
Author ကိုေရႊဇင္