နိုင္ငံတကာကစားသမားေတြပါ၀င္မယ္႕ၿမန္မာစြန္႕စားမွဳသံုးမ်ိဴးၿပိဳင္ပြဲ ေမွာ္ဘီမွာၿပဳလုပ္မည္

နိုင္ငံတကာကစားသမားေတြပါ၀င္မယ္႕ၿမန္မာစြန္႕စားမွဳသံုးမ်ိဴးၿပိဳင္ပြဲ ေမွာ္ဘီမွာၿပဳလုပ္မည္
ရန္ကုန္-ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ။ ။
နိုင္ငံတကာကစားသမားေတြပါ၀င္မယ္႕ၿမန္မာစြန္႔စားမွဳသံုးမ်ိဴး(Adventure Triathlon Race )ၿပိဳင္ပြဲ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္မွာက်င္းပမွာၿဖစ္ေၾကာင္းသည္ကေန႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေၿကၿငာပါတယ္။
ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာင္တက္စက္ဘီးစီး(၄၁ ကီလိုမီတာ ) ေရကူး ၈၀၀ မီတာ နဲ႕အေၿပး ၁၀ ကီလိုမီတာ ပါ၀င္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
ခ ယခုစြန္႔စားအားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿမန္မာ ၿပင္သစ္ အီတလီ နယ္သာလန္ ေတာင္အာဖရိက ဆြစ္ဇာလန္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု စတဲ႕ နိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံတို႕ကအားကစားေမာင္မယ္ေတြပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာၿဖစ္ ၿပီး အားလံုုးေပါင္းယွဥ္ၿပိဳင္မယ္႕သူအေယာက္ ၅၀ ၿဖစ္ပါတယ္။
လွည္းကူးနဲ႕ေမွာ္ဘီအၿကား ရွိ ရန္ကုန္ ရဲ႕ေၿမာက္ဘက္ကီလိုမီတာ ၅၀ အကြာမွာ စတင္က်င္းပမွာၿဖစ္ၿပီးအေၿပးအတြက္ေၿပးရမယ္႕လမ္းေၾကာင္းဧရိယာက ရန္ကုန္ရဲ႕ေၿမာက္ဘက္ ၅၀ ကီလိုမီတာကေန စတင္မွာၿဖစ္တယ္။
ျမန္မာစြန္႔စားမႈ (၃ မ်ိဳး) ၿပိဳင္ပြဲ မွာ (၉) ကီလိုမီတာ ေတာင္တက္စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲ (တစ္ဆက္တည္း)
နဆားေတာင္ရွိ ေက်ာင္းကေန ကလိေတာဆည္မွာ ေရကူးဖို႕အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ႕ပန္း၀င္ပြိဳင့္အထိ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲ။
(၈၀၀) မီတာ ေရကူးၿပိဳင္ပြဲ (၂ ပတ္)
ကလိေတာဆည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အဦးအနီးရွိ ပြိဳင့္ကေန ျပန္လွည့္တဲ႕ ပြိဳင့္အထိဆည္ရဲ႕ေရခ်ိဳးကန္မွာေရကူးၿပိဳင္ပြဲ။ေရကူးၿပိဳင္ပြဲအားေဗာ္ယာနဲ႕မွတ္သားမွာျဖစ္ၿပီးလံုျခံဳေရးအားေ၇ကူး က်ြမ္းက်င္သူေတြဆီကေလွေတြနဲ႕ လိုက္လံေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
(၁၀) ကီလိုမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၁ ပတ္)
ေရလက္ၾကားကိုျဖတ္ၿပီး(၄)ကီလိုမီတာေျပးၿပီးေနာက္ဆည္ေျမာင္းအၿပိဳင္အေျပးလမ္းေၾကာင္း
အတိုင္းအေျပးၿပိဳင္ရင္းစက္ဘီးစီးလမ္းေၾကာင္းကိုၿပန္လာၿပီးကလိေတာဆည္အထိအေျပးၿပိဳင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေျပးလမ္းေၾကာင္းအလည္ဗဟိုမွာ ေရေပးေ၀ေ၇းစခန္းတစ္ခုစီစဥ္ထားပါတယ္။
(၃၁) ကီလိုမီတာ ေတာင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂ ပတ္)
ေရကူးပြိဳင့္မွ နာရီလက္တံဦးတည္ရာလမ္း ေၾကာင္းအတိုင္းကလိေတာကြင္းမွာ အဆံုးသတ္ၿပီး နာစားေတာင္ေက်ာင္းတြင္းကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ သြားေရာက္တဲ႕ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲတို႕ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမွာၿဖစ္တယ္။
ၿပိဳင္ပြဲစတင္မွာက မနက္ ၈ နာရီ ၿဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအခ်ိန္ ကန္႔သတ္ထားတာကေတာ႕ အနည္ဆံုး ၂ နာရီၿဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး ၅ နာရီသတ္မွတ္ထားပါတယ္။
အနိုင္ရရွိသူေတြအေနနဲ႕ ပထမဆု ေဒၚလာ ၁၅၀ ဒုတိယဆု ေဒၚလာ ၇၅ နဲ႕တတိယဆု ေဒၚလာ ၃၅ ေပးအပ္မွာၿဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ေမဘယ္လ္