ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၼဏီမ်ား ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထား

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၉ – အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၼဏီမ်ား ဥပေဒကိုအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ သည္လ ၆ ရက္ေန႔ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုေပးပို႔ထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုမၼဏီေတြထူေထာင္ၿပီးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ လြယ္လြယ္ကူကူမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေအာင္၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ ပိုးေတြမျဖစ္ေအာင္နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကုမၼဏီမ်ား ဥပေဒကိုေရး ဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုးတက္ေနတာေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၼဏီမ်ား ဥပေဒကိုၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳခဲ့ ၿပီးေတာ့မွ ၆ ရက္ ေန႔မွာလႊတ္ေတာ္ကိုေပးပို႔လိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ မွာေဆြးေႏြးမယ့္ဥပေဒျဖစ္ၿပီးအေၾကာင္း ညီညြတ္ရင္ ကုမၼဏီမ်ားဥပေဒေဆာလ်င္စြာေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၼဏီမ်ား  ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းၿပီးတာနဲ႔ ကုမၼဏီမွတ္ပံုတင္တာကို အြန္လိုင္းကေနလုပ္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သည္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ႔ဘဏ္ Doing Business အစီရင္ခံစာအရ စီးပြားေရး လုပ္ရလြယ္ကူတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ မွာ အရင္ႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၁ ရွိခဲ့ရာက သည္ႏွစ္မွာ တစ္ဆင့္ တက္လာၿပီး အဆင့္ ၁၇၀ မွာ ရွိေနပါတယ္။
သတ္မွတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံကကုမၼဏီမွတ္ပံုတင္ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ ကုမၼဏီတစ္ခုကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရင္လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ခံစာနဲ႔ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္တင္ျပရတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ကိုေျဖေလွ်ာ့ေပး ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ဖို႔လြယ္ကူေအာင္ကုမၼဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြေျဖေလွ်ာ့ေပးေနပါတယ္။
အရင္က ကုမၼဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးေတြကို က်ပ္ ၁၀ သိန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး အခု အစိုးရလက္ထက္မွာ က်ပ္ ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကုမၼဏီတစ္ခုမွတ္ပံုတင္ဖိုု႔လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၼဏီမ်ား ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းၿပီးလို႔ ကုမၼဏီမွတ္ပံုတင္တာေတြကို အြန္လိုင္းကေနေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္အဆင့္တက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြလည္း ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။

Author -ပို႔ပို႔ျမင့္မြန္