၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုင္းျပည္ ဂ်ီဒီပီ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ဖို႔ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေမွ်ာ္မွန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၈ – လာမယ့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ကို ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး တက္ရန္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (Per CapitaGDP)ကို က်ပ္ ၁၇ သိန္းေက်ာ္ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။
ယေန႔နံနက္ ၁၀းဝ၀ နာရီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ (၁/၂၀၁၇)အစည္းအေဝးမွာ အဲသည္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က အခုလိုေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ကုန္ခန္႔မွန္းေျခအရ GDP ၅.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔လည္း သမၼတက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမွာ က႑အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ လတ္တေလာျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးေတြကို ႏိုုင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳႏိုုင္မယ့္ ဘတ္ဂ်က္ ေဘာင္အတြင္းက ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲၾကဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြအေနနဲ႔လည္း စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း ႏိုုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ကအထူးသျဖင့္ လယ္ယာသီးႏွံမ်ားအထြက္က်ဆင္းျခင္း၊ ပို႔ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီးဝင္မႈေႏွးေကြးျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ကမၻာ႔ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းလို႔ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။

Author – ေဖသက္ထက္ခင္