ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအတိုင္း မဲဆြယ္ၾကပါ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ ။ ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလေရာက္ရွိေတာ့မွာမို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ပဠိပကၡျဖစ္ပြားမႈမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ယေန႔ေတြ႕ဆံုပြဲမွာေျပာလိုက္ပါတယ္။

“မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလမွာ ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဠိပကၡမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ပါတီမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေသလိုပါတယ္။

ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္လာပါကလည္း ပဠိပကၡ အသြင္သို့မေရာက္ရိွေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရူအတြက္ အေလးအနက္ထားညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားျကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္”လို႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠဠ ဦးလွသိန္းေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦးစာရင္းကို မေန႔ကထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေတြကိုဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာစတင္ၾကေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာယေန႔နံနက္ပိုင္းကစၿပီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

Author မိုးမိုး