“ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတည္းရဲ႕အမည္ေအာက္မွာတံဆိပ္တံုးတစ္ၾကိမ္မကထုလည္း ပယ္မဲမျဖစ္ေတာ႔ပါ”

 ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္။ ။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာပယ္မဲအေရအတြက္ေလ်ာ႔နည္းေစဖို႔အတြက္ မဲေပးရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတည္းရဲ႔အမည္ေနရာမွာ တံဆိပ္တံုး တစ္ၾကိမ္မကထုလည္း ခိုင္လံုမဲအျဖတ္သတ္မွတ္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ထြန္းက”ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခ်င္တဲ့ သူတစ္ဦးတည္း (တစ္ကြက္ထဲ) ကိုပဲ တံဆိပ္တုန္းထုရင္ တစ္ႀကိမ္ထက္မက အႀကိမ္ေရဘယ္ေလာက္ထုထု တစ္ဦးတည္းကိုပဲ ေရြးပီးထုတာ ေသခ်ာရင္ ခိုင္လံုမဲအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္တယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ႔တဲ႔အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကေတာ႔ တံဆိပ္တံုးကိုတစ္ၾကိမ္မကထုရင္ပယ္မဲအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႔မဲေပးမယ္႔ေန႔မွာ မဲေပးသူေတြက တံဆိပ္တံုးထုမဲေပးတဲ႔စနစ္ကိုက်င္႔သံုးမွာျဖစ္ေပမယ္႔ ၾကိဳတင္မဲေပးရာမွာေတာ႔ အမွန္ျခစ္ေပးတဲ႔စနစ္ကိုက်င္႔သံုးမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ္႔ ပါတီနဲ႔တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၉၅ ဦးရွိျပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း (၁၉)ေနရာရွိပါတယ္။

Author မိုးမိုး