အမ္ပီတီမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖုန္းေခၚဆိုသူအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ Toll  Free Call ပထမဆံုးစတင္

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၁ – အမ္ပီတီက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖုန္းေခၚဆိုသူအတြက္ အခမဲ့အစီအစဥ္ကိုမိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။သည္အစီအစဥ္က မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔သိရွိလိုတဲ့အေရာင္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္လို႔က်သင့္တာေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ သည္ဝန္ေဆာင္မႈရယူလိုက္တာနဲ႔ ဖုန္းေခၚဆိုခက်သင့္ ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အမ္ပီတီက ယခုလို ဝ၈၀ဝ ၈၀ဝx xxx နဲ႔စတဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုသူအတြက္ အခမဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလိုင္း (ႀကိဳးဖုန္းလိုင္း)ကေန တစ္ဆင့္ လက္ခံႏိုုင္ဖို႔စီစဥ္ထားတာျဖစ္ၿပီး အမ္ပီတီ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းေခၚဆိုခေပးေဆာင္ဖို႔ မလိုအပ္ဘဲ အဲသည္ဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုေခၚဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Toll Free နံပါတ္ေတြကိုေခၚဆိုရာမွာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတြက္ အခေၾကးေငြက်သင့္မွာမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြဆီကလစဥ္လတိုင္း ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဖုန္းေခၚဆိုသူေတြက သူတို႔ေခၚဆိုလိုတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ကေနတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး  ဝ၈ဝ၀ ၈၀ဝ ရဲ႕ ေနာက္မွာကပ္လ်က္ပါရွိတဲ့ ဂဏန္းက လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကိုညႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အမ္ပီတီရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အျခားျပိဳင္ဘက္ေတြထက္စာရင္အားသာခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း MPT KSGM Joint Operations ရဲ႕ Chief Commercial Officer Mr.Reizo Umedi က ေျပာၾကားပါတယ္။

MPT Toll Free ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူေတြအေနနဲ႔ အမ္ပီတီရဲ႕ B2B အေရာင္းဌာနကို [email protected] com. mm အီးေမးလ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္Hot Line ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၈၀ဝ၈၀ဝ ၉၉၉၀(အမ္ပီတီေအာ္တိုဖုန္းနဲ႔ မိုဘိုင္းလ္ေတြမွ ဖုန္းေခၚပါကအခမဲ့ ) ကို ျဖစ္ေစဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သလို အျခားေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေတြမွာလည္း ဖုန္းနံပါတ္  ဝ၉ ၄၂၆ ဝ၀ဝ၃၂၃ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Author – ေမဘယ္လ္