အမ်ိဳးသမီးေတြကို ျပည္ပအိမ္အကူအလုပ္တားျမစ္လိုက္ရင္ လူကုန္ကူးအႏၱရာယ္တိုးလာႏိုင္

ျပည္တြင္းကလုပ္အားခထက္ ပိုမိုရရွိတာေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာရတဲ့ လုပ္ခလစာကို ေက်နပ္အားရတယ္လို႔ သူတို႔က ဆိုၾကပါတယ္။

ဇြန္ ၁၆ – မေလးရွားအေနနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြကို ျပည္ပမွာအိမ္အကူအလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ တားျမစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေျခကိုပိုတိုးေစႏိုင္ၿပီး လုပ္အား အျမတ္ထုတ္ခံရမႈလည္းျမင့္တက္ လာေစႏိုင္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢကသတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာတစ္ဝန္းက အိမ္အကူလုပ္သား ၅၃ သန္းရဲ႕ထက္ဝက္ခန္႔နီးပါးဟာ အာရွႏိုုင္ငံေတြက ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၾကကာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာလုပ္ခလစာ အမ်ားအျပားရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။
အိမ္အကူေတြၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရတဲ့ ဆိုးရြားေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ႐ိုက္ႏွက္ခံရတာ၊ မတရားေစာ္ကားခံရတာေတြက အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားတို႔အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕အစိုးရေတြကို လတ္တေလာႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြဆီ အိမ္အကူေတြေစလႊတ္ေနတာကို ရပ္တန္႔ဖို႔ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ထုတ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ႀကီး (ILO) နဲ႔ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕တို႔က အာရွႏိုင္ငံအစိုးရတခ်ိဳ႕ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အမ်ိဳးသမီး ေတြကိုညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကေန အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတဲ့စည္းမ်ဥ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပိုၿပီးအႏၱရာယ္မ်ားေစႏိုင္တယ္လို႔ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
‘အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကိုေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္မွာကို တားဆီးေနၾကေပမဲ့လဲ လံုးဝရပ္တန္႔ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ILO အဖြဲ႕ႀကီးကလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အန္နာအိုဆန္က ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ တရားမဝင္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပည္ပႏိုုင္ငံေတြကိုသြားေရာက္ၾကၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ တရားဝင္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းေတြမရွိဘဲနဲ႔အလုပ္သြားလုပ္ တဲ့အေျခအေနကို ဆိုက္ေရာက္ေနတယ္၊ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့လုပ္သားေတြဟာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ အကာအကြယ္မရသေလာက္အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ေနထိုုင္ေနၾကရၿပီးအတင္း အက်ပ္အလုပ္ေစခိုင္းခံရတာ၊ လုပ္အားအျမတ္ထုတ္ခံရတာနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရတာေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရတယ္လို႔လည္း အိုဆန္က ေျပာပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားေန႔မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာအရသုေတသီေတြဟာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ျပည္ပထြက္အိမ္အကူလုပ္ခြင့္တားျမစ္ခဲ့မႈနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလားတူတားျမစ္ခဲ့မႈေတြက လူကုန္ကူးသူေတြက တစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ျပည္ပႏိုုင္ငံေတြဆီ တရားမဝင္ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့တာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးအိမ္အကူေတြကို ျပည္ပႏိုုင္ငံေတြဆီ တရားဝင္သြားခြင့္မရတာေၾကာင့္ အကာအကြယ္ ပိုမဲ့သြားေစခဲ့ၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတဲ့အခါအကူအညီရႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေစပါတယ္။ ျပည္ပမွာ အိမ္အကူအေနနဲ႔သြားလုပ္ခဲ့တဲ့ သံုးလအတြင္းမွာ ကြ်န္မညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ကြ်န္မအိမ္ျပန္ခ်င္တယ္၊ သူတို႔က နင့္ကိုသတ္ပစ္လိုက္ရင္ေတာင္ တစ္ေယာက္မွသိလိုက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကြ်န္မကိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ တယ္ လို႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ကေမၻာဒီးယား အိမ္အကူတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။
သည္လိုမ်ိဳးထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕စြမ္းရည္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာကေထာက္ျပပါ တယ္။ အႏၱရာယ္နဲ႔ၾကံဳရႏိုုင္တယ္ဆိုတာသိရက္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လတ္တေလာေျပ လည္ေစႏိုင္ဖို႔ ျပည္ပထြက္အလုပ္သြားလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ျပည္တြင္းက လုပ္အားခထက္ပိုမိုရရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အိမ္အကူေတြဟာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာရတဲ့ လုပ္ခလစာကိုေက်နပ္ အားရတယ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားကိုေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
ကမၻာအႏွံ႔ကေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား သန္း ၂၀ဝ ခန္႔ရဲ႕ထက္ဝက္ခန္႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးအိမ္အကူ လုပ္သားေတြ သူတို႔ရဲ႕ေနအိမ္ေတြကို ျပန္ပို႔တဲ့လုပ္ခဟာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ တစ္ထရီလ်ံရဲ႕တစ္ဝက္နီးပါးရွိတယ္လို႔ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာလယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကသည္ အပတ္ထဲမွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Author – မေအးသီမြန္
[ref: Reuters, Jun 16,2017.]