လိင္ေျပာင္းထားသူ စစ္မႈမထမ္းရ တားျမစ္ခ်က္ အေမရိကန္စစ္တပ္ အျပီးသတ္ဖယ္ရွားမည္

ဇြန္ – ၂၅ ။ ပင္တဂြန္ရဲ႕ လိင္ေျပာင္းလဲထားသူစစ္မႈထမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခ်က္ကိုေနာက္လမွာအျပီးရုပ္သိမ္းမယ္လို႔ အေမရိကန္အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။

         သည္စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္မႈဟာေခတ္ေနာက္က်သလိုအေမရိကန္စစ္တပ္ကိုထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးအက္ရွ္ကာတာကေျပာပါတယ္။

         သည္ေၾကညာခ်က္ကိုလိင္ေျပာင္းလဲသူဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကလက္ခံၾကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာအေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ရံုး၀န္ၾကီးအျဖစ္ အဲရစ္ဖန္းနင္းတရားဝင္ခန္႔အပ္ခံရျပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ သူဟာအေမရိကန္စစ္တပ္အတြင္းထိပ္တန္းအရပ္ဘက္အရာရွိျဖစ္လာတဲ့ ပထမဆံုးေသာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျပီးသား လိင္တူခ်စ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

         လူသိရွင္ၾကားဖြင့္ထုတ္ေၾကညာျပီးသားလိင္တူခ်စ္သူေတြစစ္မႈထမ္းခြင့္ တားျမစ္ခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္စစ္တပ္ကရပ္ဆိုုင္းခဲ့တယ္။ အခုေနာက္ဆံုးရုပ္သိမ္းခ်က္အရအေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ႕ ဌာနခြဲအားလံုးအေနနဲ႔ လိင္ေျပာင္းစစ္မႈထမ္းေတြအတြက္တပ္သားစုေဆာင္းမႈ၊ ေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ ယူနီေဖာင္း တို႔မွာမူဝါဒသစ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔လိုမယ္ လို႔ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

         ဒါေပမယ့္ သည္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအက္ရွ္ကာတာကေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ကိုမေျဖၾကားေသးဘူးလို႔ ရီပက္ဘလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္သြန္ဘယ္ရီကေျပာပါတယ္။

         အေမရိကန္စစ္တပ္အတြင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ လိင္ေျပာင္းထားသူအေရအတြက္ဟာ ၁၅၀၀၀ အထိရွိေနတယ္လို႔ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားစင္တာ ခန္႔မွန္းပါတယ္။

[Ref: BBC, June-25, 2016]

ယြန္းစႏၵီနန္းမြန္