မူလတန္းေက်ာင္းသားေတြ ေသေစမႈနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးကို ေထာင္ ၁၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္

ဩဂုတ္ ၃၁ – အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္းဘီ ဟာ ျပည္နယ္က ေက်ာင္းအုပ္တစ္ ဦးကို ကေလးငယ္ ၂၃ ေယာက္   ေသေစမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္  ၁၇  ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ ဘီဘီစီမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက မီနာဒီ  ဗီဟာ  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားေတြကို  အဆိပ္သင့္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေကြ်းေမြးခဲ့တဲ့  အတြက္  ေပါ့ေလ်ာ့မႈနဲ႔ လူေသေစမႈေတြအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ထဲမွာ သည္ေက်ာင္းအုပ္ဟာ  အစားအစာအတြက္  ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ဆီေတြ မသန္႔ရွင္းဘူးဆို တဲ့ သတိေပးခ်က္ေတြကို  အႀကိမ္ႀကိမ္ လ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ ေန႔မွာ စာရန္ခ႐ိုင္ ဓမၼေစတီ ဂန္ဒါမန္ ေက်းရြာက မူလတန္းေက်ာင္း သားေလး  ၄၇ ေယာက္ဟာ ထမင္းနဲ႔ ပဲဟင္း စားေသာက္ၿပီးေနာက္ ဖ်ားနာခဲ့ၾကပါတယ္။  ေနာက္တစ္ရက္မွာ  ကေလးငယ္  ၂၃ ဦး ေသဆံုးသြားတာကို  အတည္ျပဳထားပါ တယ္။

ခ်ိဳေလးငယ္
[ref: BBC, Aug 31, 2016]