ဘက္ထရီမလိုဘဲ ခႏၶာတြင္းက စြမ္းအင္နဲ႔ လည္ပတ္ႏိုင္မယ့္   ခႏၶာကိုယ္တြင္းထည့္  ကိရိယာသစ္

ကိရိယာေတြက   ဘက္ထရီေတြေနရာမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အစားထိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမ ၁၁ – မၾကာခင္ကာလမွာပဲ ႏွလံုးစက္တုနဲ႔  ခႏၶာကိုယ္တြင္းထည့္ အျခားစက္ကိရိယာေတြကို  ဘက္ထရီထည့္စရာမလိုဘဲ ကိုယ္တြင္းက စြမ္းအင္ေတြကိုသံုးၿပီး စက္လည္ပတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ မယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါဟာ ကြန္နက္က်ဴးဝက္တကၠသိုလ္နဲ႔ UCLA က  သုေတသီအဖြဲ႕ ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  သူတို႔ဟာလူ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္းက အိုင္းယြန္းေတြကို  သိုေလွာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိ စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုုင္တဲ့ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ စူပါကက္ပစီတာ တစ္ခုကိုမၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ႏွလံုးအတုစက္ေတြလို ကိရိယာေတြက ဘက္ထရီ ေတြေနရာမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔အစားထိုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သည္စူပါ ကက္ပစီတာဟာ လူ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္းက အရည္ေတြျဖစ္တဲ့ဆီး ဒါမွ မဟုတ္ေသြးရည္ၾကည္ ေတြထဲက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ရွိတဲ့ အမႈန္ငယ္ေလး ေတြနဲ႔ အိုင္းယြန္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ အားသြင္းသြားမွာပါ။
သည္ကိရိယာကို ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အေရႊ႕စြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုုင္တဲ့ စြမ္းအင္စုပ္ယူစက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုုင္ပါတယ္။ သည္စူပါ ကက္ပစီတာကို ဂရပ္ဖင္းအျပင္ အထူးျပဳျပင္ထားတဲ့ လူ႕ပ႐ိုတိန္းအလႊာတစ္ခုနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတာပါ။
စြမ္းအင္စုပ္ယူမႈေတြကို ဒီကက္ပစီတာေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တာက ဘယ္ေတာ့မွျပန္ၿပီး အစားထိုးတပ္ဆင္လို႔မရတဲ့ ႏွလံုးစက္တုကို အဆံုးမရွိတဲ့ စြမ္းအင္ေတြပံ့ပိုးေပးမွာပါလို႔ UCLA ရဲ႕ ဘြဲ႕လြန္သု ေတသီ မဟာအယ္ကက္ဒီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္မွာေျပာပါ တယ္။
သည္ကက္ပစီတာမွာ မိုက္ခ႐ိုမီတာတစ္ခုရဲ႕အထူေလာက္သာရွိၿပီး  သည္ ကိရိယာဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲလွည့္ပတ္လႈပ္ရွားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Author – ခ်ိဳေလးငယ္
[ref: UPI, May 11, 2017.]