ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူ ၁၇ သန္း အထိရွိလာ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္   ၂၁   –   ေနာ္ေဝအေျခစိုက္တယ္လီေနာကုမၼဏီက   ထုတ္ျပန္တဲ့   ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူ သန္း ၂၀ဝ   ေက်ာ္ျဖစ္လာၿပီး   ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း   သံုးစြဲသူ ၁၇   သန္းအထိရွိလာၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

သံုးလတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏ ိုင္ငံက   တယ္လီေနာသံုးစြဲသူ   ၁.၄   သန္းအထိတိုး လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တယ္လီေနာက   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းမ္ကတ္ေဈးကြက္ရဲ႕   ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို     ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အစီရင္ခံစာအရ   ေငြေရးေၾကးေရးက႑မွာလည္း   တယ္လီေနာရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကအားေကာင္းေနတဲ့   အေနအထားမွာရွိတယ္လို႔     ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတယ္လီေနာတာဝါတိုင္ေပါင္း  ၅၈၀ဝ ေက်ာ္နဲ႔  လူဦးေရသိပ္သည္းတဲ့ေနရာေတြရဲ႕ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို   လႊမ္းၿခံဳၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရ ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အကုန္မွာတာဝါတိုင္ေပါင္း ၇၀ဝ၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳဖို႔နဲ႔   ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ   ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကိုဝန္ေဆာင္ မႈေပးႏိုင္ဖို႔လည္း   ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။   ဇူလိုင္လအတြင္း    တယ္လီေနာက ဖိုးဂ်ီကြန္ရက္ကို   ေနျပည္ေတာ္မွာ   စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုသက္ၿဖိဳး