ေျပာင္းလဲမယ့္ မီတာခေလးမ်ိဳးခြဲျခား သတ္မွတ္ဖို႔ျပင္ဆင္

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုုဝင္ဘာ ၈ – အစိုးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရာမွာ မီတာအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွသိရပါတယ္။ေျပာင္းလဲမယ့္ မီတာအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးကေတာ့  အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ ေကာက္ခံမယ့္ အမ်ိဳးအစားက တစ္မ်ိဳး၊ လူလတ္တန္းစားေတြအ တြက္ေကာက္ခံမယ့္ ႏႈန္းထားကတစ္မ်ိဳး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ သီးသန္႔ ေကာက္ခံမယ့္ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ သီးသန္႔ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး စုစုေပါင္းအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ျပည္သူသံုးစြဲသူ ေက်နပ္သည္အထိဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မႈေပါ့၊ တစ္ဖက္ကေက်နပ္ မႈေတြရွိေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္၊ တစ္ဖက္က ျပင္တဲ့ဟာလုပ္ေပးမယ္၊ ျပင္တဲ့ေနရာမွာလဲအေျခခံလူတန္းစားကိုမထိခိုက္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့ေနရာမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစိုးရကစိုက္ထုတ္ေနရတဲ့ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ အခုလိုစိုက္ထုတ္ေနရတာေၾကာင့္ မီတာခႏႈန္းထားေတြ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံဖို႔ စီစဥ္ေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံဖို႔ကိုေတာ့ လက္ရွိမွာမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးဘဲ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစဲြတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြဝန္ေဆာင္မႈအျပည့္အဝရရွိႏိုင္ေရးအပိုင္းကို အရင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း တရားမဝင္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးစစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလအတြင္းက တရားမဝင္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၁၄ ခုအထိရွိခဲ့ၿပီး တရားမဝင္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈနစ္နာေၾကး အတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေျခာက္သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။သည္ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ မီးရရွိမႈအေျခအေနကေတာ့ စက္တင္ဘာလအထိ ၃၉.ဝ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄ ့၂သန္းအထိ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Author – မာရီခိုင္