သထံုဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတည္ေဆာက္ဖို႔ ဆန္းစစ္ေနမႈရပ္ဆိုင္းေရး ေကအင္န္ယူ အေၾကာင္းၾကား

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂၅ – ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ တပ္မဟာ (၁)နယ္ေျမအတြင္းရွိ  မင္းလြင္ေတာင္အနီး  ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသစ္ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္မႈလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့  ျပည္မင္းထြန္း ကုမၺဏီကို  လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ   ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းဖို႔ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္) ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီက  အသိေပးစာေပးပို႔တယ္လို႔  သိရပါတယ္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး  ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေစာတာဒိုမွဴးက ‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစည္းအ႐ံုးရဲ႕  စီးပြား ေရး မူဝါဒနဲ႔ကိုက္ညီမွ စတင္ဖို႔တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားေပမဲ့  သူတို႔ဘက္က  တရားဝင္ဆက္သြယ္ လာတာမရွိဘူး၊ ဒါ့အျပင္  စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္က  ေဒသခံျပည္သူေတြက လက္မခံဘဲ အစီရင္ခံတိုင္ၾကား လာတယ္’လို႔       ေျပာပါတယ္။

မင္းလြင္ေတာင္ဟာ  မြန္ျပည္နယ္သထံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက  ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ တပ္မဟာ(၁)  ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းမွာ တည္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္မင္း ထြန္းကုမၺဏီကို  ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေပမဲ့  ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းမရွိပါဘူး။

ေမစုၾကည္