လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ နည္းပညာကူညီဖို႔ တ႐ုတ္ကမ္းလွမ္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ - တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို နည္းပညာပိုင္းကူညီဖို႔လာေရာက္ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။
‘သူတို႔ကူညီမွာက အဓိကကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလဲျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒို႔ႏိုင္ငံကစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံတဲ့ႏိုင္ငံလဲျဖစ္တယ္၊ အခု သူတို႔ဆီမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာပိုင္းမွာလဲေအာင္ ျမင္ေနတဲ့ အတြက္ အခုလိုလာကမ္းလွမ္းတာျဖစ္ပါတယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕လယ္ယာက႑ကို နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ကူညီတဲ့ေနရာမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဗီဇနည္းပညာနဲ႔ ဇီဝနည္းပညာပိုင္းေတြကိုကူညီေပးမွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရရွိေရးကိုလည္းလိုအပ္သလိုကူညီ ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အခုလက္ရွိတ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွာမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ မ်ိဳးေစ့ ထုတ္လုပ္ပိုင္းကိုလည္း ႏွစ္ႏိုုင္ငံညႇိႏိႈင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
‘သူတို႔ ႏိုင္ငံကလဲ မ်ိဳးေစ့နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ ဥပေဒေတြလဲေရးဆြဲေနတယ္ဆိုေတာ့ ဦးတို႔ႏိုင္ငံမွာလဲ အခုဆိုမ်ိဳးေစ့တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ပူးေပါင္းရင္လဲႀကိဳဆိုရမွာေပါ့လို႔ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကေျပာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုုင္ငံဟာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကေနအျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးေတြ ပိုမိုေကာင္း  မြန္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္းေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Author – မာရီခိုင္