မေလးရွားကလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူညီယခုထိမလာေသး

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္န၀ါရီလ(၃)ရက္။ရခိုင္ျပည္နယ္သို ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူညီမ်ားေပးရန္ မေလးရွာနိုင္ငံမွ ယေန ့ခ်ိန္ထိ လာေလွ်ာက္ထားမႈမရွိေသးဘူးလို ့ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။
နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးစိုးက`ယေန ့ထိေတာ့ မေလးရွားကေန လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားမႈ မရွိဘူး အာဆီနိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကူညီခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေလးရွားပဲျဖစ္ျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကူညီခ်င္တယ္ဆိုရင္ အန္တီတို ့ကၾကိဳဆိုပါတယ္၊မူအားျဖင့္ေတာ့ အန္တီတို ့ျငင္းစရာမရွိပါဘူး၊ ခုထိေတာ့ မေလးရွားက ရခိုင္ကိစၥနဲ ့ပတ္သက္ျပီးေလွ်ာက္ထားျခင္း လံုး၀မရွိပါဘူး`ေျပာပါတယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနနဲ ့ကလည္း အာဆီယံ နိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သဘာေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အကူအညီလိုအပ္ရင္ ေပးေနတာေတြရွိတယ္လို ့သိရပါတယ္။ယခုရခုိင္ျပည္နယ္အေ၇းနဲ ့ပတ္သက္ျပီး မေလးရွားနုိင္ငံက လာေရာက္ကူညီမယ္ဆိုရင္လည္း သံတမန္နည္းနဲ ့ေလွ်ာက္ထားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ ့ကို ေလွ်ာက္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္နည္းလမ္းနဲ ့ေလွ်ာက္ထားလာမွ ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။
မာရီခိုင္