မိုးေလဝသ ခန္ ႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္အထိ

မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈအေျခအေန
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာမုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းေနႏိုင္ပါတယ္။
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး ကပၺလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွတိမ္ထူထပ္ႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန
ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိပါမယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြ မွာလိႈင္းအျမင့္သံုးေပခန္႔မွ ေျခာက္ေပခန္႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အေျခအေန
ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုုင္း)တို႔မွာ ၂၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၂၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ခန္႔၊က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၃၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိႏိုုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္
ညႊန္းကိန္းမ်ား အေျခအေန
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း)တို႔မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းျမင့္မား အဆင့္မွာ ရွိႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာအလြန္ျမင့္မားအဆင့္မွာရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အေျခအေန
မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းတို႔မွာ ေသခ်ာမႈ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ကရင္ျပည္ နယ္တို႔မွာေသခ်ာမႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔နဲ႔ က်န္ေဒသေတြမွာ ေသခ်ာမႈငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္
ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာေနရာကြက္က်ားမွ က်ဲက်ဲ၊ က်န္ေဒသေတြမွာ  ေနရာစိပ္စိပ္မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုုင္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေအာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းတို႔မွာေနရာကြက္ မိုးသည္းထန္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္