မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္အထိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္
မုန္တိုင္းအေျခအေန
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါ တယ္။ မုန္တိုင္းငယ္ ဟာ သိသိသာသာ အားေကာင္းလာျခင္းမရွိႏိုင္ဘဲ အိႏၵိယအေရွ႕ ဘက္ကမ္း႐ိုးတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္းသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားသြားမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္
တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန
ကပၺလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွတိမ္ထူထပ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြမွာ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန
ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။ လိႈင္းအျမင့္ေလးေပမွ ေျခာက္ေပခန္႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန
ေန႔အပူခ်ိန္ေတြ အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းစြန္းတို႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၃၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းစြန္းတြင္ ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔နဲ႔ က်န္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း
မ်ားအေျခအေန
တစ္ျပည္လံုးမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းအလြန္ျမင့္မားအဆင့္တြင္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
အလားအလာ
မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာမ်ားကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္းတို႔မွာ ျဖစ္ေပၚရန္ေသခ်ာမႈ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္တို႔မွာ ျဖစ္ရန္ေသခ်ာမႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ   ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ နဲ႔ က်န္ေဒသ ေတြမွာသာယာႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေန
ခန္႔မွန္းခ်က္
ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲနဲ႔က်န္ေဒသေတြမွာေနရာကြက္က်ားမိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္