တိုက္ေခါင္မိုးေတြေပၚက ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ေတြ ဖယ္ရွားမည္

တိုက္ေခါင္မိုးေတြေပၚက ဆက္သြယ္ေရးအင္တင္နာေတြကို စတင္ဖယ္ရွားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈ – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တိုက္ေခါင္မိုးေပၚေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနာတိုင္ေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ႏွစ္တာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားတာပါ။

ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က “Communication အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္၊ Telecommunication အပိုင္းမွာ လဲ အိမ္ေတြေပၚ က အင္တင္နာေတြ အဲဒါေတြကို စတင္ဖယ္ရွားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုကလဲ ဓာတ္တိုင္ေတြ ပၚမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ဖိုက္ဘာ ေအာ့ပ္တစ္ေတြ အဲဒါေတြကိုလဲ ဖယ္ရွား ေန ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

အိမ္ေတြ၊ တိုက္ေခါင္မိုးေတြေပၚက ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ေတြအျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတိုင္ေတြေပၚမွာ တရားမဝင္သြယ္တန္းထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဖိုက္ဘာႀကိဳးေတြကိုပါ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ေခါင္မိုးေတြေပၚက ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ေတြကို တခ်ိဳ႕က အခေၾကးေငြယူၿပီး ငွားရမ္းထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ေတြကို တိုက္ေခါင္မိုးေတြေပၚမွာ တပ္ဆင္တာေတြ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးက ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အေရာင္တူလို႔ သာမန္ျပည္သူ အေနနဲ႔ ခြဲျခားဖို႔ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ေတြကို သီးျခား စိုက္ထူအသံုးျပဳဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးေတြအတြက္ တိုင္ သီးသန္႔စိုက္ထူဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္ပိုင္ေျမ ေပၚမွာ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးတိုင္ေတြကို သီးျခားစီလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတဲ့တိုင္ေတြမွာ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးေတြ လာေရာက္သြယ္ တန္းျခင္းမျပဳဖို႔ ဌာနေပါင္းစံု ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တယ္။ YESC (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္မတီ)၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးသြယ္ တန္းရာတစ္ေလွ်ာက္ ဆားဗစ္ႀကိဳးေတြ ေလ်ာ့တြဲမက်ေစဖို႔ ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ ဝါး၊ ေမ်ာတိုင္ အသံုးျပဳေနတာေတြလည္း ရွိပါ တယ္။

သည္ေလ်ာ့တြဲ ဓာတ္ႀကိဳးေတြကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဦးစားေပးကနဦး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္သလို ရွည္ လ်ားေထြျပားတဲ့ ဆားဗစ္ႀကိဳးေတြကိုလည္း ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီး ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Author ပို႔ပို႔ျမင့္မြန္