တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတကၠသိုလ္ဆိုင္ရာညီလာခံ ျမန္မာအိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ရရွိ

ညီလာခံကို ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ – တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသနဆိုင္ရာညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား ညီလာခံက်င္းပခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အာဆီယံႏိုုင္ငံေတြေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ (As-ean University Network-AUN) ကို ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရတာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အာဆီယံ ႏိုုင္ငံတကၠသိုလ္ေတြအေနနဲ႔ တျခားအာဆီယံႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ပါေမာကၡဌာနမွဴးေတြ၊ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီး ေလွ်ာက္ထားရတာျဖစ္ပါတယ္။

အခု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သုေတသနဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ အဓိကက်င္းပခြင့္ရရွိ ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာနအေနနဲ႔ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွာဆိုရင္ (Energy Engineering) ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအပါအဝင္ ေရဆိုးေရညစ္သန္႔စင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ၊ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္က သုေတသနပညာရွင္ေတြကလာေရာက္ေဆြးေေႏြး ၾကပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲက သုေတသနေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကိုေတာ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြလက္ေတြ႕သင္ၾကားတဲ့အခါ အေထာက္အပံ့အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းသင္ၾကားတာေတြအျပင္ အာဆီယံသုေတသနဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပခြင့္ရရွိမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ဒီသုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အသံုးဝင္႐ံုတင္မဟုတ္ပါဘူး၊ အာဆီယံေဒသတြင္း သုေတသနဂ်ာနယ္မွာလဲေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ရမွာပါ၊ ေဒသတြင္း ညီလာခံလို႔ ေျပာေပမဲ့ အမွန္တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္လို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ဖိုးေကာင္းကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ AUN နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုသာရွိေသးၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဲသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း သုေတသနဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွာႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ အထူးေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္အနနဲ႔ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

Author – ေမေသာ္တာေမာင္