၂၀၁၇ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ျဖစ္ပါ့မလား

၂၀၁၆ မွာ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီး၊ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီဟာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ ဘာမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕အာဏာရဖို႔ ငါးလေလာက္ ေစာင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ေပးမလိုလို ရမလိုလိုေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္မွာ ဧၿပီမွာ အစိုးရဖြဲ႕ စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သမၼတေနရာကို ရယူခဲ့ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္သာ ေနရာယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သလို တိုင္းနဲ႔ျပည္ နယ္ ၁၄ ခုစလံုးမွာ ဒီခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ယူၿပီး တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕အားလံုးကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္ (ရွမ္းနဲ႔ရခိုင္မွာ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္မရပါ)။

ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရမွာ ဒုသမၼတအျဖစ္ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို တာဝန္ေပးခဲ့ရသည့္နည္းတူ တိုင္းနဲ႔ျပည္ နယ္မွ ဒီခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ လည္း ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ နယ္လံုက ပုဂၢိဳလ္ကို ဒုတိယေနရာေပးထားရပါ တယ္။ ဗဟိုေရာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အားလံုးတို႔ဟာ ယခင္အစိုးရရဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ေနရာ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ ဟာ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါၾက ဘဲ ယခင္အစိုးရရဲ႕ ဆိုးေမြ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေတြကို ေျဖရွင္းလို႔ မႏိုင္ဘဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမူ မွာ ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါ တယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ မျဖစ္မေနလုပ္ ရမယ့္ အေနအထားရွိေနသည္ကား အမွန္ ပင္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္စရာမလိုဘဲ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနတဲ့ အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္တို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သမၼတႀကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးတဲ့ အမိန္႔စာမွာ ညႇိႏိႈင္းရတဲ့ သေဘာမ်ား ပါေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိမွ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သိနားလည္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးကို အဓိက ဦးတည္ခဲ့ပါတယ္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမႈသည္လည္း တခ်ိဳ႕တဝက္က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တခ်ိဳ႕တဝက္က လက္မွတ္မထိုးရေသးဘဲရွိေနတဲ့ တစ္ပိုင္းတန္းလန္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး လုပ္ေဆာင္မႈတာဝန္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

အဲသည္တာဝန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေခၚဆိုၿပီး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရပါတယ္။

အဲသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို အဲသည္အခ်ိန္က ကုလသမဂၢရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဘန္ကီမြန္းကို ဖိတ္ၾကားထားခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္ နယ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔ရဲ႕ ေပါက္ကြဲသံမ်ားကို တိုင္းသိျပည္သိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုရဲ႕ ဒုတိယအစည္းအ ေဝးမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္ၾကားထဲမွာ အေနာက္ျခမ္းနဲ႔ အေရွ႕ျခမ္းမွာ ျပႆနာမီးမ်ား ေတာက္ ေလာင္ခဲ့ပါတယ္။

အေနာက္ျခမ္းဆိုသည္မွာ ရခိုင္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္မွာ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင္တို႔အၾကား ပဋိပကª ျဖစ္ေပၚေန သည္မွာ ကာလၾကာျမင့္လွၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမျဖစ္ရေလ ေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေနၾကရေသာကာလ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည္အခ်ိန္မွာပဲ ရခိုင္ေဒသနယ္စပ္လံုၿခံဳေရးစခန္းသံုးခုကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ရာ ရဲသားတခ်ိဳ႕ က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး လက္နက္နဲ႔ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕လက္သို႔ ပါသြားခဲ့ပါတယ္။ သည္တြင္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အက်အဆံုးမ်ားရွိသလို ၆၀ဝ ေက်ာ္ ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား အ နက္ တခ်ိဳ႕ ကို တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္ မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

ဤကဲ့သို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ ကိုင္စဥ္ လူသတ္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ျခင္း စတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ ဆိုေသာ သတင္းတခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ သတင္းမွား မ်ား ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ သည္ လူမ်ိဳးတံုးက်င့္သံုးသည္ဟု ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္လာပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးတံုး ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို လက္လြတ္စပယ္ မသံုးစြဲဖို႔ ကိုဖီအာနန္က အားလံုးကို သတိေပးပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက မေလး ရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ စကားမ်ားသည္ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ရာက် ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ဒုကၡေရာက္ၾကသူ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေထာက္ပံ့ကူညီၾကရန္ ျပန္ၾကားခဲ့ ၿပီး အင္ဒိုအစိုးရက ႏွစ္ဖက္ေသာဒုကªသည္ မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို လက္ခံေဝငွ ေပးခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားက ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဦးေဆာင္မယ့္ေထာက္ပံ့တဲ့ သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္မည္ ဆိုျခင္းကိုမူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ ေစလႊတ္ရမည္ ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား သိန္းေက်ာ္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ မေလးရွားနဲ႔ ျမန္မာတို႔အၾကား အဆင္မေခ်ာေသးသျဖင့္ မေလးရွားကို ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား တင္ပို႔မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရ ပါတယ္။

မေန႔ တစ္ေန႔ကေတာ့ မေလးရွားရွိ ညအလုပ္ဆင္းရာမွ ျပန္လာသူ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို အမည္မသိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဓားျဖင့္ခုတ္၍ ငါးေယာက္ေသဆံုး ၿပီး တခ်ိဳ႕ ေဆး႐ံုတက္ရေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
အေနာက္ျခမ္း ပဋိပကၡတြင္ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္မဟုတ္မမွန္ သတင္းထုတ္ လႊင့္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အယ္လ္ဂ်ာဇီး ရား သတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါ တယ္။

ျဖစ္ရပ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး မွန္ကန္ခိုင္မာေသာသတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသမွာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမွာ ကာလၾကာျမင့္စြာက ျဖစ္ပြားေနခဲ့တဲ့ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ယခုမွ ျပည္ပမွ အဖြဲ႕ အစည္းက ျပည္တြင္းက လူမ်ားကို စည္း႐ံုး ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားလာတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး ျဖစ္လာေၾကာင္း အေျခခံ ျဖစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အေနာက္ျခမ္းမွာ ဤသို႔ ျဖစ္ပြားေန ခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ျခမ္းတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ မဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕က ၁၀၅ မိုင္စခန္းကို စတင္တိုက္ခိုက္ရာမွ စစ္မီးစတင္ပါတယ္။ မဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေကအိုင္ေအစခန္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္၍ တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။ အဲသည္ မဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုၾကဖို႔ “ဝ”အဖဲြ႕မွ တစ္ဆင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾက ေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။
၂၀၁၇ ႏွစ္ကူးကာလမွာ အားလံုးက ၂၀၁၇ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကမယ္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။

၂၀၁၆ မွာေတာ့ အေနာက္ျခမ္းေရာ အေရွ႕ျခမ္းပါ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေရွာင္ျပည္သူ ဒုကၡသည္ ေျမစာပင္မ်ား ဒုကၡေရာက္ေနရတာကေတာ့ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္ လာပါ့မလားဆိုတာကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ျဖစ္ဖို႔ တာဝန္ရွိသူအားလံုး တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ ေၾကာင္း ဆုေတာင္း လိုက္ရပါတယ္။

ဘႀကီးမိုး