ဂ်ကာတာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စကား႐ိုုင္းစိုုင္းလိုု႔ ေထာင္ခ်

အင္ဒိုနီးရွားမွာ တံု႔ျပန္ပံုကို ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈဘက္ဆြဲယူ တယ္လို႔ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕သုေတသီ အန္ဒေရ ဟာဆိုႏိုက ေျပာတယ္။
အစၥလာမ္မွာၾကြယ္ဝတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရွိပါတယ္လို႔ ဟာဆိုႏိုက ေျပာပါတယ္။ ဒီပံု ဒီအခ်ိဳးကေတာ့မဟန္ဘူး၊ အၾကမ္းဖက္တာ အစၥ လာမ္မဟုတ္ဘူး၊ အနာဂတ္အင္ဒိုနီးရွားမွာခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြပိုၿပီး စိုးမိုးလာမယ္၊ အခုပဲသူတို႔ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေတြကိုျမင္ေနရၿပီ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးလေက်ာ္အတြင္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရခိုက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခ်ိန္နဲ႔ တရားစီရင္ေရးအခန္းမွာအေဟာ့ကိုသိသိ သာသာခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္။

႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားေျပာဆိုတဲ့ အမႈမျဖစ္ခင္ကေတာ့ တ႐ုတ္ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳးစုလူနည္းစုကို တိုက္ခိုက္ခဲ႔တဲ့သမိုင္းေၾကာင္း ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမွာအေဟာ့ကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာတာဝန္ေပးအပ္တာဟာ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္ျခင္း၊ သေဘာထားႀကီးျမတ္ျခင္း သေကၤ တအျဖစ္ ဝင့္ၾကြားဂုဏ္ယူခဲ့ၾကတယ္။ ဟာဆိုႏိုကေတာ့ အေဟာ့ရဲ႕ စကား႐ိုင္းစိုင္းမႈကိစၥဟာလြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္းျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းအစပ်ိဳးမႈလို႔ဆိုုတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ကာလရွည္ၾကာစြာကတည္းက ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈက်ဆင္းလာေနခိုက္မွာ အေဟာ့အမႈကိုတရား႐ံုးကဆံုး ျဖတ္တာဟာအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ဟာဆိုႏိုက ဆိုပါတယ္။ အေဟာ့ရဲ႕ တရား႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ထူးျခားမႈတစ္ခု ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ၁၉ ႏွစ္ၾကာကာလ အတြင္း ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့စကားအမႈေပါင္း ၁၂၀ ဒါမွမဟုတ္ ၁၃၀ ထဲက တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စကား ႐ိုင္းစိုင္းတယ္ဆိုတဲ့အမႈေတြပိုလို႔ ပိုလို႔သာတိုင္ၾကားေနတယ္။ တရား႐ံုးေရာက္တာနဲ႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ အားလံုးနီးပါးေလာက္ဟာအျပစ္ရွိေၾကာင္းသတ္မွတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္ဒိုနီး ရွားျပည္သူ႕အသိုက္အဝန္းအုပ္စုနဲ႔ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဘာသာေရးဆိုင္ရာ႐ိုင္းစိုင္း တဲ့စကား ရာဇဝတ္မႈဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို မသင့္ေၾကာင္းေထာက္ျပၾက တယ္။

ပရာတီဝီဖက္ဖ္ရီဟာ အင္ဒိုနီးရွားဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးေရး ဌာနကေရွ႕ေနျဖစ္ပါတယ္။ အမုန္းတရားနဲ႔တရားမွ်တမႈကိုမရႏိုင္ဘူးလို႔ သူက ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့စကားရပ္ဥပေဒကို ကြ်န္မတို႔မေထာက္ခံပါဘူး၊ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့စကားရပ္ ဥပေဒဟာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္းက်မႈေတြနဲ႔ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ပါဘူးလို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဆိုင္ ရာခံု႐ံုးက ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္ခါေျပာပါတယ္။ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးေရးဌာနနဲ႔ လူ႕အခြင့္ အေရးေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တို႔ကေတာ့ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့စကားရပ္ ဥပေဒကိုတစ္ ဖန္ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔တြန္းအားေပးတယ္။အဂၤါေန႔မနက္ပိုင္းက စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးတာနဲ႔အေဟာ့ကိုခ်က္ခ်င္းပဲ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္နဲ႔ သံခ်ပ္ကာကားထဲထည့္ကာအက်ဥ္း ေထာင္ကိုပို႔တယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူ႕ရဲ႕ လက္ေထာက္ဒီဂ်ာေရာ့ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးတာဝန္ကို လႊဲယူတယ္။ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေဟာ့ကိစၥကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမယ္၊ သူ႕အေနနဲ႔ျပစ္ဒဏ္ကာလမေစ့ခင္ ဝန္ခံခ်က္နဲ႔လႊတ္ဖို႔၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သူဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ဖို႔ အာမခံပါတယ္၊ သူဟာ အျခားသူေတြနဲ႔သိပ္ကို အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္တယ္၊ သူ႕သြင္ျပင္လကၡဏာကို ေျပာင္းလဲပစ္မယ့္ သူမဟုတ္ ဘူးလို႔ ဒီဂ်ာေရာ့က ေျပာတယ္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြကေတာ့ ဒီဂ်ာ ေရာ့ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပဲ့တင္ထပ္ၾကတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေဟာ့အတြက္ လက္မွတ္ထိုးအသနားခံ တယ္။ တာဝန္ယူအာမခံတဲ့အေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားေတြစုေဆာင္းတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္အျပင္ဘက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူေတြက ညဥ့္နက္ တဲ့အထိဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး ေမတၱာပို႔သပါတယ္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ၿမိဳ႕ ေျခာက္ၿမိဳ႕မွာ စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ ဆႏၵျပသူေတြက ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာေတာင္မွ ဆႏၵျပၾကတယ္။ သူ႕ကို ေထာက္ခံသူေတြကို အင္အားသံုးၿပီးဖယ္ရွားခံရတယ္။ အေဟာ့ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ့ သူ႕ကိုျပစ္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ခ်သင့္တယ္လို႔ဆိုတယ္။

တကယ္လို႔ သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလုပ္ေပးရင္ေတာင္မွ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ တရားစီရင္ေရးဟအင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အားမကိုးေလာက္ဘူးလို႔ ဟာဆိုႏိုကေတာ့ယံုၾကည္တယ္။ ေၾကာက္စရာႀကီးပဲ၊ လူေပါင္းဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားအေဟာ့လိုဘဝကို အဆံုးသတ္ၾကရမွာလဲဆိုၿပီး ဟာဆိုႏိုက ေမးခြန္းထုတ္တယ္။ အေဟာ့ဟာ ရာထူးနဲ႔အေကာင္ႀကီးႀကီးပါ၊ သူလိုကိုယ္လိုလူေတြထက္ သူက ပါဝါပိုႀကီးတယ္၊ တရားဥပေဒအတတ္ပညာရဲ႕အက်ိဳးဆက္ဟာ အနာဂတ္အင္ဒိုနီးရွားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။

ေက်ာ္ရင္ျမင့္
(Asia Calling k Nicole Curby ေရးတဲ့ Jakarta Governor Jailed For blaspemy ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို တာ ျဖစ္ပါတယ္။ )