ကုမုျဒာေဗဒင္ ၁၀-၁- ၂၀၁၇ မွ ၁၆- ၁- ၂၀၁၇ စံ – ဇာဏီဘို

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကံဳမည္။ စကားမ်ားရမည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ ၄င္းေန႔မ်ားတြင္ စတင္လိုက္ေသာကိစၥ မ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္လာမည္။ စနစ္တက်စီမံၿပီး လုပ္၍ မရ။ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္လက္ေတြ႕ ကြာဟေနမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။ လက္ဝတ္ရတနာေပ်ာက္တတ္သည္။ ေရႊ၊ လူအစရွိေသာဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္း ထြက္ကိန္းႀကံဳမည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ လူယံု လူရင္း ဒုကၡေပးမည္။

ယၾတာ။ ။ ေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္ ဝယ္ယူသံုးစြဲပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေရြးရခက္ေလာက္ေအာင္ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး ေပၚထြန္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ား ေျပာဆိုအဆင္ေျပမည္။ အိမ္တြင္းေရးအညံ့ရွိသည္။ မိသားစုတြင္ ေငြကုန္စရာမ်ား ႀကံဳမည္။ ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ အခါတိုင္းထက္ပို၍ ေငြဝင္ကိန္းေကာင္းသည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္း ေကာင္း ၿခံ၊ ကား၊ အခန္းကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေနအထားရွိသည္။

ယၾတာ။ ။ စစ္ေလယာဥ္႐ုပ္တစ္ခုဝယ္ယူၿပီး အျမင့္တြင္ တင္လိုက္ပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

အလုပ္၊ အႀကံသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ကိစၥထက္ သူ တစ္ပါးကိစၥမ်ား လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနရေသာကာလ ျဖစ္သည္။ အ ၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ေငြမည္မွ်ဝင္ေစ စုေဆာင္းရန္ ခက္ ေနမည္။ ရန္အတိုက္အခံ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရမည္။ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးေသာသူမ်ား စကား႐ႈပ္ေထြးမႈအေပၚ လိုက္လံေျဖရွင္းရမည္။ စြပ္စြဲခံရျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။
ယၾတာ။ ။ ရြက္သေဘၤာပံု ဓာတ္ပံု၊ ပိုစတာတစ္ခုဝယ္၍ အိမ္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္အနီးအပါးတြင္ လမ္းျပင္ျခင္း၊ ေျမာင္းေဖာ္ျခင္းကိစၥမ်ားႀကံဳၿပီး စကားမ်ားရျခင္း ႀကံဳမည္။ ကိုယ္မပတ္သက္လိုေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ယာဥ္၊ ကားကိစၥအတြက္ စကားေျပာရမည္။ စကား ေအာင္ျမင္ မည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြ၊ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ပစၥည္းမ်ား လက္ ဝယ္ ျပန္လည္ရကိန္းႀကံဳမည္။ အရပ္ေဝး၊ တိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ အလွဴအတန္းေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္။
ယၾတာ။ ။ ေၾကးဝါေခါင္းေလာင္းငယ္တစ္ခုဝယ္၍ အိမ္အဝင္တံခါးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္မည္။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္ သည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးအညံ့ႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအႀကံ အစည္မ်ား ပ်က္ယြင္းတတ္သည္။ မူလႀကိဳတင္ရည္မွန္းထားျခင္းမရွိေသာ ျပႆနာမ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ေဆးထိုးေဆးစား မွားတတ္သည္။ တစ္ပါးသူက ေကြ်းေမြးသည့္လက္ဖက္ စားသံုးျခင္းေရွာင္ပါ။ နဂိုက်န္းမာ ေရး အညံ့ဓာတ္ခံရွိသူမ်ားအဖို႔ ဆီးႏွင့္ဝမ္းဗိုက္တြင္ ေဝဒနာခံစားရတတ္ သည္။
ယၾတာ။ ။ အျပာေရာင္ဝတ္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ လက္ ခုပ္ သံုးခ်က္တီးကာ လိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရန္အတိုက္အခံႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရတတ္သည္။ မည္မွ် အခက္အခဲရွိေစ အားလံုးေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စကားမ်ားရတတ္သည္။ အဖ သို႔မဟုတ္ အဖဘက္ဆိုင္ရာ သားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ အိမ္တြင္းေရး၌လည္း အညံ့ ရွိေနသည္။ စကား႐ႈပ္ေထြးေသာသူမ်ား အဝင္အထြက္မ်ားလာၿပီး ျပႆ နာငယ္မ်ားကို တစ္ဆိတ္ တစ္အိတ္ခ်ဲ႕၍ စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာမ်ား ရွိတတ္ သည္။
ယၾတာ။ ။ ေဆးတံတစ္ေခ်ာင္းဝယ္ယူၿပီး အိမ္တစ္ေနရာတြင္ အလွတင္ထားပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေရွးဘုန္းေရွးကံ အားေကာင္းသူမ်ား ထီေပါက္ကိန္းရွိပါသည္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ရရွိမည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားမည္။ ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနသည့္ ခရီးကိစၥမ်ားကို ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး သြားလိုေသာ ခရီးစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ အလံုးစံု အဆင္ေျပေသာအေနအထားႀကံဳမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားစန္းေကာင္းမည္။
ယၾတာ။ ။ အဝါေရာင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါအသစ္တစ္ထည္ ေနေရာင္ျခည္ ေအာက္တြင္ လွန္းၿပီး သံုးစြဲပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိသားစုတြင္ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေျပာဆိုရမည္။ စကား ေအာင္ ျမင္မည္။ ေျမဝင္မည္။ ပရိေဘာဂအသစ္ဝင္မည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံေကာင္း သည္။ ဆရာ၊ အႀကီးအကဲတို႔ထံမွ ထူးျခားေသာ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥ ေဆာင္ရြက္အက်ိဳး ေပးမည္။
ယၾတာ။ ။ ဥေဒါင္းေတာင္ႏွစ္ေခ်ာင္း ဖဲႀကိဳးအနီႏွင့္ခ်ည္၍ အျမင့္တင္ပါ။

ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။
စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)