ကေလးနဲ့လူပ်ဳိ၊အပ်ဳိေဖာ္ဝင္အရြယ္ေတြအစာဘာေၾကာင့္ပုိစားရတာသိပါသလား

ကေလးနဲ့လူပ်ဳိ၊အပ်ဳိေဖာ္ဝင္အရြယ္ေတြအစာဘာေၾကာင့္ပုိစားရတာသိပါသလား

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ၇က္။ ။ ကေလးမ်ားနဲ့လူပ်ဳိ ၊အပ်ုဳိေဖာ္ဝင္အရြယ္ေတြမွာ လုံေလာက္တဲ့အစား
အစာေတြကုိစားေပးဖုိ့့လုိအပ္ပါတယ္။
ဘေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ့ၾကီးထြားမူကေမြးစအရြယ္မွာအျမန္ဆုံးျဖစ္
တာေၾကာင့္အသက္ ၅ လခန့္မွာေမြးစကုိယ္အေလးခ်ိန္ရဲ့ နွစ္စျဖစ္လာပါတယ္။အသက္တစ္ႏွစ္ခန့္္မွာ
ေမြးစကုိယ္ေလးအခ်ိန္က ၃ ဆျဖစ္လာပါတယ္။
ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ့ဦးေႏွာက္ကလည္းေမြးျပီး ႏွစ္ ႏွစ္အတြင္းအျမန္ဆုံးၾကီးထြားဖြံျဖဳိးေနပါ
တယ္။ဒါေၾကာင့္ကေလးငယ္ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လုံးမွာလည္းၾကီးထြားဖြံျဖဳိးမူကဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါ
တယ္လုိ့သိရပါတယ္။
လူပ်ဳိ၊အပ်ဴိဝင္ခ်ိန္ေယာက္က်ာ္းေလး နဲ ့အပ်ဳိေဖာ္ဝင္တဲ့မိ္န္းကေလး
ေတြမွာလည္းလူပ်ဳီ အပ်ိဳသဘာဝေျပာင္းလဲမူမ်ားဖြံျဖဳိးမူမ်ားျဖစ္ေပၚေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္
အဲ့သည္လုိအခ်ိန္မွာအာဟာရဓါတ္မ်ားစြာလုံေလာက္တဲ့အစားအစာေတြရရွိမွကေလး
သူငယ္ဘဝနဲ့ပ်ုဳိေဖာ္ဝင္တဲ့အရြယ္မွာအစြမ္းကုန္ၾကီးထြားဖြံျဖဳိးလာမွာျဖစ္တယ္လုိ့သိရပါတယ္။
အစားအေသာက္အေနနဲ့ကေတာ့ အသက္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြ
ဆုိရင္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အစားအစာေတြကုိမၾကာခဏနဲ့ တစ္ေန့ကုိ သုံးၾကိမ္ေက်ြးလုိ့ရပါတယ္။ ခႏၶာ
ကုိယ္ႀကီးထြားဖုိ့ဆုိရင္ေတာ့ ဗီတာမင္ျကြယ္ဝတဲ့အစားအစာေတြနဲ့ပရုိိတင္းဓါတ္ႀကြယ္ဝတာေတြကုိ
ေက်ြးရမွာျဖစ္တယ္။

author ျဖဳိးစႏၵာ