ေျခလက္ထံုက်ဥ္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္  ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

ဇန္နဝါရီ ၃ - အလုပ္ မွာ အေနအ ထားတစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ မလႈပ္ရွားဘဲ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနမိတဲ့အခါ ေျခေတြလက္ေတြ ထံုက်ဥ္တာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္လာခဲ့ရင္အျမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔နည္းလမ္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ဟန္အေနအထားမွန္ကန္ ေအာင္ေနပါ။

ထံုက်ဥ္မႈျဖစ္ရတဲ့အဓိက အေၾကာင္းရင္းက ေသြးလည္ပတ္မႈ မမွန္တာေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သည္လိုမျဖစ္ရေအာင္ မွန္ ကန္တဲ့ေနပံုထိုင္ပံု ကိုယ္ေနဟန္ထားကိုထားရွိဖို႔က အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ေျခေခ်ာင္းေတြကို လႈပ္ရွားေပးပါ။

အလုပ္စားပဲြမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးထိုင္ေနရသူဆိုရင္ မၾကာခဏ ေျခေထာက္ကို ဆန္႔ထုတ္ၿပီး ေျခေခ်ာင္းေတြကို ကစားေပးပါ။ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစပါလိမ့္မယ္။
ေခါင္းေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးပါ။

လက္ေမာင္းမွာ က်ဏ္ေနတာကို ခံစားရရင္ေတာ့ ဘယ္ညာလွည့္ရတဲ့ ဦးေခါင္းေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ၾကည့္ပါ။ လက္ေမာင္းမွာက်ဥ္တာဟာ လည္ပင္းတစ္ဝိုက္က အာ႐ံုေၾကာေတြကို ဖိမိတာေၾကာင့္ျဖစ္လာတာပါ။ ေခါင္းေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္ေပးတဲ့အခါ လည္ ပင္းအေၾကာေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါလိမ့္မယ္။

လက္သီးဆုပ္ေလ့က်င့္ခန္း။

လက္ေတြထံုက်ဥ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ လက္သီးဆုပ္ၿပီးတျဖည္းျဖည္းျပန္ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါ။ သည္ လိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အာ႐ံုေၾကာေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစကာ  ထံုက်ဥ္မႈကို ျမန္ျမန္သက္သာသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္ပါ။

ေျခလက္ေတြ ထံုက်ဥ္လာတဲ့အခါ အေကာင္းဆံုးက လႈပ္ရွားေပးဖို႔ပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႔ ေျခေထာက္ေတြ လႈပ္ရွားေပးျခင္းက ေသြးလည္ပတ္မႈကို ပိုေကာင္းေစ ၿပီး ထံုက်ဥ္မႈေဝဒနာကို အျမန္ဆံုးသက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

YSD

[ref: AsiaOne, Jan 3, 2017.]