ေန႔လယ္ခင္းမွာ တစ္နာရီၾကာ အိပ္စက္ေပးတာက သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြမွာ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္ဟု ဆို

ဇန္နဝါရီ ၆ – ေန႔လယ္ခင္းမွာ တစ္နာရီေလာက္ တစ္ေရးအိပ္တာက သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြမွာ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာစြမ္းရည္ကို ျမင့္တက္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္တဲ့ေလ့လာမႈမွာ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းမွာ အခ်ိန္တစ္နာရီခြဲေလာက္ အိပ္စက္ေပးတာက မွတ္ဉာဏ္နဲ႔ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းေတြကို တိုးတက္ေစတာေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ေျပာပါတယ္။
ေလ့လာမႈအတြင္းသုေတသီေတြဟာ ေန႔ခင္းမွာအခ်ိန္ပိုမိုအနားယူတာက ဦးေႏွာက္ရဲ႕လုုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသလား ဆိုတာကိုသိရွိရေစဖို႔ အသက္ ၆၅ ႏွစ္နဲ႔ ၆၅ ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို အေယာက္ ၃၀ဝ၀ နီးပါးရဲ႕ ညပိုင္းအိပ္စက္မႈအေလ့အထေတြနဲ႔ သူတို႔ ေန႔ခင္းပိုင္းမွာတစ္ေရးတစ္ေမာ ျပန္အိပ္တတ္သလားဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုပါထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာမႈမွာပါဝင္သူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ ေန႔လယ္စာစားသံုးၿပီးခ်ိန္မွာ အၿမဲလိုလိုျပန္လည္အိပ္စက္အနားယူေလ့ရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ေလ့လာမႈ မွာပါဝင္သူအမ်ားစုဟာ တစ္နာရီေလာက္အိပ္စက္တတ္တာကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
ဖီလာဒဲဖီးယားမွာရွိတဲ့ ဗန္ဆာဒဲဖီးယားတကၠသိုလ္က Junxin Li ဦးေဆာင္တဲ့ သုေတသီေတြဟာေလ့လာမႈမွာပါဝင္သူေတြကို ႐ိုးစင္းတဲ့ေမးခြန္း ေလးေတြကိုေျဖေစတာနဲ႔ အေျခခံက်တဲ့ သခ်ၤာပုစၦာေလးေတြကိုေျဖခိုင္းတာ လိုမ်ိဳးမ်ားစြာေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ ပါတယ္။ ေန႔လယ္စာစားၿပီးခ်ိန္မွာတစ္ေရးတစ္ေမာအိပ္စက္တဲ့ သူေတြက မအိပ္စက္တဲ့သူေတြထက္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေမးခြန္းေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္တာကိုေတြ႕ရၿပီး ေန႔ခင္းအိပ္ခ်ိန္တစ္နာရီထက္ ပိုမိုအိပ္စက္သူေတြက ေန႔ခင္းအိပ္ခ်ိန္တစ္နာရီထက္နည္းတဲ့သူေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေျဖဆိုႏိုင္တာကိုလည္းေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႕ ရွိခ်က္ေတြမွာရွိပါတယ္။

Author – မေအးသီမြန္
[ref: UPI, Jan 6, 2017.]