အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ေရရွည္သံုးစြဲတာက အၾကားအာ႐ံုဆံုး႐ံႈးေစႏိုင္

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ကာလအေတာ္ၾကာ သံုးစြဲလာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ
အၾကားအာ႐ံု ဆံုး႐ံႈးမႈ ခံစားရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေနပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ – Acetaminophen ဒါမွမဟုတ္ ibuprofen လိုမ်ိဳး စတီး႐ြဳိက္  မပါဝင္တဲ့ အေရာင္က်ေဆးဝါးေတြကို ေျခာက္ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေသာက္သံုးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ   အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို တစ္ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏွစ္ထက္နည္းတဲ့ ကာလ ေသာက္သံုးခဲ့သူေတြထက္ အ ၾကားအာ႐ံုဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

သုေတသီေတြဟာ သည္သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္ကို American Journal of Epidemiology မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ကာလအေတာ္ၾကာ သံုးစြဲလာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အၾကားအာ႐ံု ဆံုး႐ံႈးမႈ ခံစားရႏိုင္ေျခဟာ ပံုမွန္ထက္ ပိုမ်ားေနပါတယ္”လို႔ သုေတသန ကို ဦးေဆာင္တဲ့ ဟားဗတ္ေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡဂေရးခ်ာဟန္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ အက္စပရင္နဲ႔ စတိ႐ြဳိက္မပါဝင္တဲ့ အေရာင္က်ေဆးဝါး (NS-AID)ေတြလိုမ်ိဳး အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ ေဆးေတြကို အသံုးျပဳမႈဟာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သလို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီး သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ဟာ အ ၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို ခံစားေနရတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။   သုေတသီေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အၾကားအာ႐ံုနဲ႔အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ေသာက္သံုးမႈကာလၾကားက ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါ တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ အသစ္အတြက္ သုေတသီေတြဟာ Nurses’ Health Study မွာ အမည္စာရင္းသြင္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၅၅,၈၅၀ ဦးရဲ႕ အ ခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

ေလ့လာမႈရလဒ္မွာေတာ့ အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြကို ေျခာက္ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေသာက္သံုးလာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အၾကားအာ႐ံု ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Ibuprofen ေသာက္သံုးသူအမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အၾကားအာ႐ံုဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခဟာ ပံုမွန္ထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေန ၿပီး acetaminophen ေသာက္သံုးသူ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အၾကားအာ႐ံု ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခဟာပံုမွန္ထက္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

မေအးသီမြန္
[ref: MNT, Dec 15, 2016]