မိခင္ကေနကေလးကုိ ကူးစက္နုိင္တဲ့ေရာဂါရွိရင္နုိ႔ဘယ္လိုတုိက္ေက်ြးမလဲ

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္။ ။ မိခင္မွာအေျကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေျကာင့္က်န္းမာေရခ်ုိ့တဲ့ျပီးကူးစက္နုိင္တဲ့ ေရာဂါရွိရင္ကေလးငယ္ကုိနုိ႔တုိက္ေက်ြးနည္းကအေရးျကီးတယ္လုိ့သိရပါတယ္။

မိခင္ကလက္တစ္ေလာေရာဂါမ်ားျဖစ္ေနရင္မိခင္ကနုိ့ဆက္တုိက္နုိင္ပါတယ္။တကယ္ လုိ့မိခင္မွာတီဘီေရာဂါရွိရင္မိခင္ကတီဘီေဆးစားျပီးကေလးကုိမိခင္နုိ့တုိက္နုိင္ပါတယ္။

ကေလးကုိ လည္းတီဘီေဆး တစ္ႏွစ္တိတိတုိက္ေပးဖုိ့လည္းလုိပါတယ္။အဲ့အသည့္အတြက္ဘီစီဂ်ီ လည္းထုိးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ဆီးခ်ုိေရာဂါရွိျခင္း၊ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါရွိျခင္း၊အနာျကီးေရာဂါရွိျခင္း၊ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ရွိျခင္းကုိလည္းေဆးစားျပီးမိခင္နုိ့ကုိဆက္လက္တုိက္ေက်ြးနုိ္င္ပါတယ္။တကယ္လုိ့မိခင္ကအသည္း ေရာင္အသားဝါေရာဂါပုိးသယ္ေဆာင္တဲ့သူျဖစ္ရင္ေတာ့ေမြးဖြားတဲ့အခါကေလးကုိေရာဂါပုိးအမ်ားဆုံး ကူးဆက္နုိ္င္တာေျကာင့္ကေလးကုိအသည္းေရာင္အသားဝါကာကြယ္ေဆးထုိးေပးျပီးမိခင္နုိ့ဆက္လက္ တုိက္နုိင္တယ္လုိ့သိရပါတယ္။

မိခင္က အိတ္ခ်ိအုိင္ဗီြ ပုိးရွိရင္လည္းကေလးကမိခင္ဝမ္းတြင္းမွာရွိေနစဥ္ကတည္းကကူးစက္ျပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

မိခင္နုိ့မတုိက္ပဲရရွိတဲ့ျပသနာကမိခင္နုိ့တြင္းမွာပါနုိင္တဲ့ အိတ္ခ်္အုိ္င္ဗီြ ပုိးထက္ပုိျပီးအႏၦ ရာယ္မ်ားတာေျကာင့္မိခင္နုိ့ကုိဆက္ေသာက္သင့္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္တဲ့မိခင္ကသင့္ေတာ္တဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနရွိေနသမွ် ကာလ ပါတ္လုံးမိခင္နုိ့တုိက္နုိ္င္ပါတယ္။သည္လုိတုိက္ရတဲအတြက္အလြန္ပင္ပန္းတာမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတ့ာ အျခားနုိ့ကုိေျပာင္းတုိက္ဖုိ့အတြက္စဥ္းစားသင့္္တယ္လို့ိသိရပါတယ္။

 

Author  ျဖဳိးစႏၵာ