ကားထစ္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို ေသြးပို႔လႊတ္မႈ မလံုေလာက္တာေၾကာင့္ဟုဆို

ဇန္နဝါရီ ၅ – စကားထစ္ျခင္းဟာ မ်ိဳးဗီဇ ဒါမွမဟုတ္မိသားစုရဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈပံုစံေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလို႔ ယူဆထားတာၾကာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာမႈအ သစ္တစ္ခုအရ စကားထပ္တာဟာေသြးပို႔လႊတ္မႈ ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းျဖစ္မႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတယ္လို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။ စကားထစ္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းအတြင္းေသြးပို႔လႊတ္မႈ အကန္႔အသတ္နဲ႔ေရာက္ရွိတာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလို႔ ေလ့လာမႈကဆိုပါတယ္။
စကားထစ္ျခင္းေၾကာင့္ စကားေျပာဆိုႏိုုင္စြမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေရွ႕ျခမ္းအပိုင္းမွာ ေသြးစီးဆင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစတာကို ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ကေလးေဆး႐ံုမွ သုေတသီေတြကေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ စကားထစ္တာ ပိုဆိုးေလ၊ သည္အပိုင္းမွာေသြးေရာက္ရွိမႈ အကန္႔အသတ္ပိုမ်ားေလျဖစ္ ေနပါတယ္။
ကမၻာ႔အႏွံ႔မွာ စကားထစ္သူ လူဦးေရစုစုေပါင္း သန္း ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေမရိကမွာ သံုးသန္းခန္႔၊ ၿဗိတိန္မွာ ၇၀ဝ,ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အမ်ိဳးသားေတြမွာ(ေလးဆခန္႔)ပိုအျဖစ္မ်ားတာေတြ႕ရၿပီး စကားေျပာဆိုမႈ ကုထံုးမွာအကုသရဆံုး ေရာဂါေဝဒနာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေဆာင္သုေတသီ ေဒါက္တာ ဘရက္ဒေလပီတာဆန္ရဲ႕အဖြဲ႕က စကားထစ္သူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းေတြကို သံလိုက္လိႈင္းပံုရိပ္ေဖာ္ နည္းပညာနဲ႔ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။  ဦးေႏွာက္တြင္းေသြးလည္ပတ္မႈကိုၾကည့္ၿပီး ဦးေႏွာက္တြင္းလႈပ္ရွားမႈကိုတိုင္းတာတဲ့အခါ ေသြးလည္ပတ္မႈအေျခအေနဟာ စကားထစ္ျခင္းနဲ႔ မလြဲမေသြဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ႏႈတ္ကေန စကားလံုးေတြ စီကာစဥ္ကာထြက္ရွိႏိုင္စြမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာစကား ဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္အပိုင္းအတြင္းမွာ ေသြးပို႔လႊတ္မႈမမွန္တာဟာ ဆိုးဆိုးရြားရြားစကားထစ္ျခင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

YSD

[ref: DM , Jan 5, 2017.]