လိႈင္းစီးေနတဲ့ေရႊ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ - သည္တစ္ပတ္ ေရႊေဈးက တက္လိုက္က်လိုက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

၄ ရက္ေန႔ ေဈးဖြင့္ရက္မွာပဲ တစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၉၃၀,ဝ၀ဝ အထိ ေရာက္မလာခဲ့ပါဘူး။ အဲသည္ေအာက္ေဈးမွာပဲ တက္လိုက္က်လိုက္ျဖစ္ေနတာပါ။ ကမၻာ့ေရႊေဈးလည္း အတူတူပါပဲ။

ေငြေဈးေတြကေတာ့ ၿငိမ္ေနပါတယ္။ အတက္အက် သိပ္မရွိပါ ဘူး။ အတက္အက်ျဖစ္လည္း တစ္က်ပ္ ျပား ၅၀ ေလာက္ပါပဲ။ အေရာင္းအဝယ္ကေတာ့ ပံုမွန္အတိုင္းပဲရွိေနပါတယ္။

 

Author / တံုတံု