တရုတ္ထုတ္ပုဆိုးေတြလာေနျပီ

တရုတ္ထုတ္ပုဆိုးေတြလာေနျပီ

ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ – ဝမ္းတြင္းပုဆိုးနဲ႕ အဆင္တူတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံက ရက္လုပ္တဲ့ ပုဆိုးေတြ ဒီလ ၂၂ ရက္ေန႔က မႏၱေလးကို စတင္ဝင္ေရာက္လာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ပုဆိုးေတြ သယ္ယူေပးခဲ့သူ ကိုေက်ာ္လႊမ္းမိုးက “အိႏိၵယ ပေလကပ္နဲ႕ မတူပါဘူး ဝမ္းတြင္းဆင္ေတြပါ။အကြင္းေရေပါင္း တေသာင္းေလာက္ရွိမယ္ မႏၱေလးမွာ သူတို႕ ကုမၸဏီရွိ္တယ္ တရားဝင္အခြန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ တင္လာခဲ့တာပါ”လို႕ ေျပာပါတယ္။

ပုဆိုးတန္ဖိုးက မႏၱေလးမွာတကြင္းကို ၂၆၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ဝမ္းတြင္း ပုဆိုးတကြင္းေစ်းက ၃၇၀၀ က်ပ္ကေန ၄၀၀၀ က်ပ္အတြင္းရွိပါတယ္။
ကိုေက်ာ္လႊမ္းမိုးက “အေရာင္အရည္အေသြးသိပ္မကြာျခားဘူး အရမ္းကြာေနရင္ေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာမလိုဘူးေပါ့ ကြားျခားေနရင္လဲ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ႏိုင္ဘူး တကယ္လို႕သာ သူတို႕က မ်ားမ်ားလုပ္လာရင္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္”လို႕ ေျပာပါတယ္။
ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ဝါကို တရုတ္ကို တင္ပို႕ၿပီး တရုတ္က ခ်ည္ျပန္လည္ဝယ္ယူကာ ဝမ္းတြင္းနဲ႕ အျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ကုန္ပုဆိုးရက္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုက တရုတ္ျပည္မွာပဲ ေနာက္ဆံုးထုတ္ကုန္ျဖစ္တဲ့ ပုဆိုးေတြကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ပုဆိုးနမူနာကို လက္ေဆာင္ရရွိသူေတြကေတာ့ အရည္အေသြးသဲေတာဝမ္းတြင္း ခ်ည္ေခ်ာလုံျခည္ေလာက္ မေကာင္းေပမယ့္ ေစ်းခ်ဳိတယ္လို႕ ဆုိၾကပါတယ္
ေမစုၾကည္