ဂ်ပန္ Taiyo Life အာမခံကုမၸဏီက ျမန္မာမွာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကုမၸဏီတည္ေထာင္မည္

ဂ်ပန္ Taiyo Life အာမခံကုမၸဏီက ျမန္မာမွာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကုမၸဏီတည္ေထာင္မည္

ဒီဇင္ဘာ-၂၇- ဂ်ပန္ရဲ႕ Taiyo Life အာမခံလုပ္ငန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလေလာက္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံအတြင္း အာမခံဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကုမၸဏီတစ္ခုပူးတြဲတည္ေထာင္မယ္လုိ႔
Nikkei Asian Review သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၎က ျမန္မာေစ်းကြက္မွာ နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္လမ္းမဖြင့္မီ ေနရာတစ္ေနရာရရွိ ထားဖို႔ၾကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔
ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၁.၂ ဘီလ်ံခန္႔နဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ျပီး Myanmar’s Ace Group of Companies ကရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ T&D Holdings ရဲ႕ကုမၸဏီခြဲျဖစ္တဲ့
Taiyo Life က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိတဲ့အခါ လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီ၁၀ခုေက်ာ္က ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔အသက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈေတြစတင္ေရာင္းခ်လာၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈကနည္းပါးေသးသလို ကုမၸဏီေတြက စာခ်ဳပ္စီမံေရးအတြက္မွာ ေတာင္မွ အေထြေထြသံုးကြန္ပ်ဴတာေဒတာစနစ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြအသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။
Taiyo နဲ႔ Aceတို႔ကေတာ့ သည္ကုမၸဏီေတြအတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ျပီး ဝယ္သူေတြဆီေကာင္းမြန္တဲ့ေထာက္ပံ့မႈေပးနုိင္ေစမယ့္စနစ္သစ္ေတြကို ထားရွိလုပ္ေဆာင္ေပးမွာပါလို႔ သတင္းမွာပါရွိပါတယ္။
လက္ရွိမွာ ျမန္မာက အသက္အာမခံလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈခြင့္မျပဳေသးေပမယ့္ လာမယ့္ႏွစ္မွာေတာ့ သည္မူဝါဒကို အစိုးရကေျဖေလွ်ာ့ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
Taiyo Life ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ရံုးစိုက္ခြင့္ရတဲ့ပထမဆံုးဂ်ပန္အသက္အာမခံကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၎က သည္ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္လာတဲ့အခါ
ဦးထားျပီးသားေနရာကိုဆံုးရံႈးမွာစိုးရိမ္ေနျပီး ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီ ေတြနဲ႔အက်ိဳးတူပူးေပါင္းဖို႔ အဓိကထားၾကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။
Ref:Nikkei Asian Review, Dec-27, 2016
YSD