လြွတ္ေတာ္သတင္း

တကယ္တမ္းက မဲထည့္ထားတဲ့သူက မေျပာဘူး၊ မထည့္တဲ့သူေတြက ေျပာေနတာစဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

November 15, 2017

ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ mobile banking စနစ္နဲ႔ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေန

October 31, 2017

အလံတစ္ရာက ပန္းဦးလႊတ္ကိစၥအေရးယူဖို႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ပါ ေဆာင္ရြက္မည္

October 30, 2017

ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ကာလ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္

October 21, 2017

ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ မူဝါဒေတြ မလိုက္နာတဲ့အတြက္ ပါတီကေန ႏႈတ္ထြက္ျဖစ္တာလို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းဆို

October 2, 2017

ရန္ကုန္အစိုးရအသံုးစရိတ္ အခ်ိန္မီတင္ျပေရးအဆို ေဆြးေႏြးေတာ့မည္

September 13, 2017

ဥပေဒေတြက ျပည္သူကိုအကာအကြယ္မေပးရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္

September 2, 2017

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျမ ၁၃ ဧကအတြက္ ေငြေတာင္းတယ္လို႔ တိုင္ၾကား

August 24, 2017

တရားမဝင္သားသတ္ ျပည္ပေရာင္းခ်ေန လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တိုင္ၾကားစာပို႔

August 23, 2017

သံတြဲၿမိဳ႕ကေျမ၁၃ဧက အတြက္ ေငြေတာင္းခံတယ္ဆိုၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းၿပီး နစ္နာမူရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ဆို

August 23, 2017