လြွတ္ေတာ္သတင္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က ပိုလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္

January 23, 2018

လူငယ္ေတြ မ်ားမ်ားပါဝင္ေလ လႊတ္ေတာ္က ပိုၿပီး သက္ဝင္လႈပ္ရွားမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္

January 6, 2018

“ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုေထာက္ထားကာ လႊတ္ေတာ္အနီး ဒ႐ုန္းလႊတ္တင္သူေတြရဲ႕အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္တင္”

December 26, 2017

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းက တစ္ႏွစ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

December 19, 2017

ဘ႑ာေငြ အရသံုးစာရင္း   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေလ့လာခြင့္အခ်ိန္နည္းပါး

December 15, 2017

လူထုအတြက္ တကယ္အသံုးဝင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြသာ တင္သြင္းသင့္ဟုဆို

December 15, 2017

ျပႆနာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ ပါတီေတြရဲ႕ သေဘာထား၊ ခံစားခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ တင္ျပ

December 12, 2017

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြၾကား ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ဆို”

December 8, 2017

စင္းလံုးငွားယာဥ္လိုင္းေတြ ယာယီရပ္တန္႔ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ျပန္လည္ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳမည္

December 6, 2017

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာရွိတဲ့ သီးသန္႔ေငြစာရင္းေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းဟုဆို

December 6, 2017