အစိုးရသတင္း

ကြ်ဲႏြား ျပည္ပပို႔ခြင့္ျပဳရာမွာ လိုင္စင္ရပြဲစားေတြ  အလုပ္ျဖစ္ေန

January 19, 2018

အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တင္ဒါေခၚယူမႈတခ်ိဳ႕

January 19, 2018

သမၼတနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံတို႔ရဲ႕ တစ္ပတ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲက ထုတ္ျပန္မႈမ်ား

January 9, 2018

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကေန ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္မည္

January 6, 2018

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ

January 3, 2018

အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး တိုင္ၾကားစာ ၂၀၀၀န္းက်င္ ကို ပါတီ က ဆက္လက္စံုစမ္း စစ္ေဆးမည္

January 1, 2018

ဒီဇင္ဘာမကုန္ခင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ထုတ္ျပန္မယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

December 26, 2017

ရန္ကုန္ျမစ္ကိုအလယ္မွာထားၿပီးႏွစ္ဖက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္စီမံကိန္းမ်ားကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆို

December 24, 2017

အိႏၵိယကို ပဲတင္ပို႔ႏိုင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း

December 7, 2017