လူမႈဘ၀သတင္း

ယြန္းယြန္းေလးလို အေၾကြမေစာေစခ်င္ပါ

November 15, 2017

ဒဂံုေတာင္ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈ ထိေရာက္သလား

November 7, 2017

ကြ်န္မ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္ပါ

November 1, 2017

ဆည္ေရနဲ႔ ေတာင္သူရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ဖ်က္ရ ေျပာင္းရ၊ ေရႊ ႕ ၾကရွာ

October 21, 2017

သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိၾကေတာ့ဘူးလား ႏွိပ္စက္တာေတြ ရပ္ပါေတာ့

October 10, 2017

တစ္ႏွစ္တစ္မ်ိဳး မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ ေရာင္စံုမီးပံုးေလးေတြ ဖန္တီးျပဳလုပ္သူ

October 7, 2017

သမီးကို ေခၚ ပါ   သားကိုေခၚ ပါ သည္ဘုရားအေၾကာင္း ရွင္းျပပါမယ္

September 20, 2017

ေဗဒင္ယံုၾကည္သူေတြ ေပါင္းစုခဲ့တဲ့ ေမွာ္ဘီက ေအာင္ေျမမဟာ

September 20, 2017

အြန္လိုင္းေပၚက သက္က်ားအို ျမာမုဆိုး

September 12, 2017

ဝိုင္ဘီအက္စ္နဲ႔ အေၾကြျပႆနာ

September 6, 2017