ေနၿပည္ေတာ္သတင္း

အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈတခ်ိဳ႕ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲ

January 23, 2018

ေနျပည္ေတာ္ လမ္းမီးမရွိတဲ့ ၿမိဳ ႕နယ္ေတြမွာ ယာဥ္တိုက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္

January 23, 2018

တ႐ုတ္ကုန္သည္ အဝယ္မ်ားတဲ့ေဒသ စပါးေဈးေကာင္းရ

January 23, 2018

ငလ်င္ႀကီးေတြ လႈပ္ႏိုင္မလား၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ သုေတသနျပဳလုပ္ေန

January 23, 2018

ေရာ္ဘာအရည္အေသြး ျမင့္မားပါေစ ဥေရာပဝယ္လက္ရွိ

January 23, 2018

ႏွင္းခါးက်လို႔ ခရမ္းခ်ဥ္ အထြက္ႏႈန္ း ေလ်ာ့

January 22, 2018

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ သတင္းထြက္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္စံုစမ္းႏိုင္မည္

January 22, 2018

တိုင္းျပည္ေၾကြးၿမီ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ  ဘယ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေဆြးေႏြးသလဲ

January 20, 2018

ခုတ္မေနေတာ့ဘဲ ပစ္ထားလိုက္တဲ့ ပဲစင္းငံု

January 20, 2018

၀ဥ ေဈးကြက္ ဆက္ေကာင္းႏိုင္

January 20, 2018