အာရွသတင္း

ပီနန္ဆရာေတာ္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါနဲ႕ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ

November 24, 2017

ညအလုပ္မဆင္းလုိ႕ ေသနတ္နဲ႕ပစ္ခံရတဲ႕ျမန္မာလုပ္သားအတြက္ အမႈဖြင္႕

February 5, 2017

႐ုပ္သံနဲ႔ ေရဒီယိုမွာ သေႏၶတားေဆးေၾကာ္ျငာေတြ မထည့္ဖို႔ ပါကစၥတန္ပိတ္ပင္

June 1, 2016

အၾကမ္းဖက္မႈေထာက္ပံ့ျခင္းစြဲခ်က္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားေျခာက္ဦး စင္ကာပူမွာ ပထမဆံုးအမႈရင္ဆိုင္ရ

June 1, 2016

ကြန္ျမဴနစ္သတ္ျဖတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားလုပ္ရပ္ တံု႔ျပန္မႈေတြ ထြက္ေပၚ

June 1, 2016