ပညာရွင္အျမင္

မ်က္စိေရွ႕မွာတင္ ကုုသိုုလ္ယူလိုု႔ရတယ္

November 11, 2017

သတင္းထဲက ဘဂၤါလီအေရး ႏွင့္ ဘၾကီးမိုုး

October 31, 2017

တိုုင္းျပည္ဆင္းရဲရျခင္းအေၾကာင္း မ်က္လွည့္မၾကည့္ခ်င္ပါ

October 28, 2017

စိတ္သူေဌးၾကီး

October 28, 2017

ေနခ်င္ရင္ ေနလုုိက္ၾက႐ံုု၊ မေနခ်င္ရင္ သြားေပါ့

October 11, 2017

ျမန္မာ့႐ိုုးရာ ဒီဇိုုင္း ဦးေအးျမင့္ ႏွင့္ ေမာင္မိုုးသူ

October 7, 2017

တုုိင္းျပည္ဆင္းရဲေနရျခင္းအေၾကာင္း မေရးတတ္လ ွ်င္ ငရဲ၊ ေရးတတ္လ ွ်င္ ကုုသိုုလ္

October 7, 2017

အတုုိက္ခံရတာက ငါတိုု႔အပစ္ခံရတာကလည္း ငါတုုိ႔ပဲ …….

September 30, 2017

ကြမ္း ႏွင့္ ဘၾကီးမိုုး

September 27, 2017

ဒီမိုုကေရစီရရွိေရး ဒိုု႔အေရး ႏွင့္ ဘၾကီးမိုုး

September 20, 2017