ေဒါက္တာ၀င္းသိန္း

ေဒါက္တာ ၀င္းသိန္း ကယ္မီကယ္ ဖုုပြိဳင္ဇင္

January 17, 2018

ျမန္မာ့ပုဆိုးလုပ္ငန္း ပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္ေလာ

December 2, 2017

ၾကြားလိုုက္ဦးမယ္

September 30, 2017

ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုုင္ရမယ္

August 2, 2017

မယ္ေထြးေလးေနာက္က ဘယ္သူတုုံး

July 12, 2017

လူလည္ၾကီးတိုု႔ တုုိင္းျပည္

July 1, 2017

ကုုလားအုုပ္ႏွာေခါင္းတဲ ထဲ၀င္ျခင္း

June 14, 2017

နင္ယုုံ နင္ခံ

May 20, 2017

အေမ

May 13, 2017

ခါးေတာင္းက်ိဳက္ မျဖဳတ္လိုုက္ပါနဲ႔

May 10, 2017