ေဒါက္တာ၀င္းသိန္း

ၾကြားလိုုက္ဦးမယ္

September 30, 2017

ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုုင္ရမယ္

August 2, 2017

မယ္ေထြးေလးေနာက္က ဘယ္သူတုုံး

July 12, 2017

လူလည္ၾကီးတိုု႔ တုုိင္းျပည္

July 1, 2017

ကုုလားအုုပ္ႏွာေခါင္းတဲ ထဲ၀င္ျခင္း

June 14, 2017

နင္ယုုံ နင္ခံ

May 20, 2017

အေမ

May 13, 2017

ခါးေတာင္းက်ိဳက္ မျဖဳတ္လိုုက္ပါနဲ႔

May 10, 2017

၀င္တဲ့ စပရစ္ မွန္ဖို႔လိုတယ္

April 26, 2017

၂၀၁၆ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ

March 22, 2017