မိခင္နွင့္ကေလး

နာမည္စာရင္းမပါတဲ့ ကေလးေတြလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးပါ

December 5, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ဗီတာမင္ ေဆးဝါးေတြေသာက္သံုးမႈက ကေလးငယ္ ေအာ္တစ္ဇင္မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္

October 9, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ဖလို႐ိုက္စ္သံုးစြဲမႈ ပမာဏမ်ားတာက သေႏၶသားဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး နိမ့္ေစႏိုင္

September 29, 2017

ကေလးေတြရဲ႕ ကိုုယ္ခႏၶာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အျမင္ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္

September 23, 2017

ကေလးငယ္ကို ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ေအာင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းရွစ္သြယ္

September 13, 2017

ပုလဲေလးေတြလို  သြားကိုျဖဴေဖြးသန္႔စင္ေစမယ့္ နည္းလမ္း ေျခာက္ခု

September 11, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း တုပ္ေကြးအႏၱရာယ္

August 8, 2017

သတိထားရမယ့္ သေဘၤာသီးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

July 21, 2017

ႏြားႏို႔မဟုတ္တဲ့ ႏို႔ေတြေသာက္ရင္ ကေလးေတြ အရပ္ပုႏိုင္

June 16, 2017

ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးႏႈန္း အလ်င္အျမန္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လိုအပ္

June 1, 2017