က်န္းမာေရး

ဆားအမ်ားႀကီးစားတာက ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သလား

January 23, 2018

ညဆိုင္းအလုပ္ေတြက ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တိုးေစႏိုင္

January 22, 2018

အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဝက္သက္ေၾကာင့္ ကေလး ၅၈ ဦးေသဆံုး

January 17, 2018

ဆိုရီေရးစစ္ အေရျပားေရာဂါဆိုတာ

January 17, 2018

မသုံးျဖစ္တဲ့တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးေတြအတြက္ ဆႏိုဖီက ဖိလစ္ပိုင္ကို ေငြျပန္အမ္းေပး

January 16, 2018

သေဘၤာရြက္ကေန ရရွိႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး

January 13, 2018

သြားေတြ ၾကံ့ခိုင္ေစမယ့္ အစားအစာ ခုနစ္မ်ိဳး

January 11, 2018

ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးလို႔ နာတာရွည္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္

January 8, 2018

နဂါးေမာက္သီးရဲ႕ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

January 8, 2018

လက္သည္းကိုက္တာက ဘယ္လိုထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ

January 8, 2018