တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

တကၠသိုလ္အေျပာင္းအေရႊ႕ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၁ ရက္ၾကာမွ ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္

November 16, 2017

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတကၠသိုလ္ဆိုင္ရာညီလာခံ ျမန္မာအိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ရရွိ

November 13, 2017

တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္တန္းေတြမွာ ပါေမာကၡသင္ၾကားခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ညႊန္ၾကား

November 11, 2017

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြကိုဂ်ပန္ကုန္ထုတ္နည္းပညာအခမဲ့သင္ၾကားမည္

November 11, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အေၾကာင္းျပန္စာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေပးမည္

November 10, 2017

ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၃၃၀ ဦး ဝင္ခြင့္ျပဳ

November 9, 2017

အြန္လိုင္း ဥပေဒဘြဲ႕အတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

November 7, 2017

ေတးလားစ္တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု အေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးမွာ ေဆြးေႏြးမည္

November 4, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အမ္ဒီအိုင္အက္စ္ရဲ႕ ေဆးပညာ ဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 2, 2017

စင္ကာပူအက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕One – to- One ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

November 1, 2017