တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

မေလးရွားႏိုင္ငံ ေအပီယူတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္ႏိုင္

January 23, 2018

စင္ကာပူနိုင္ငံ ပီအက္စ္ဘီ အကယ္ဒမီရဲ႕ အိုင္တီသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

January 22, 2018

အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္း ပြင့္လင္းျမင္သာျပသဖို႔ တကၠသိုလ္  ဆရာဆရာမမ်ားအသင္း ေျပာ

January 17, 2018

ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္မွာ အီးစီစီဒီ သင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္မည္

January 10, 2018

အႏုပညာ တကၠသိုလ္ရဲ႕ အခ်ိန္ပိုင္း သင္တန္းေလွ်ာက္ႏိုင္

January 8, 2018

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဘီအီးဒီသင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲရက္ ထုတ္ျပန္

January 6, 2018

အက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

January 5, 2018

ဂ်ိမ္းစ္ကြတ္တကၠသိုလ္ စင္ကာပူရဲ႕ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

January 3, 2018

ဩစေၾတးလ်ား ဂ်ိမ္းစ္ကြတ္တကၠသိုလ္က ေပးတဲ့ဘြဲ႕ကို စင္ကာပူဂ်ိမ္းစ္ကြတ္မွာ ရယူနိုင္

December 29, 2017

စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕အတြက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္

December 26, 2017