အေျခခံပညာ

အေျခခံပညာအဆင့္ ေအာင္စာရင္းေတြကို ဧၿပီ ၂၂ ထုတ္ ျပန္ေပးမည္

February 17, 2018

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပား မွားယြင္းမႈရွိရင္ သႀကၤန္မတိုင္မီ ျပင္ခြင့္ျပဳမည္

February 17, 2018

ေမးခြန္းထိန္းသိမ္းဖို႔ သံေသတၱာနဲ႔   ေမးခြန္းအိတ္ေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ လ်ာထား

February 14, 2018

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုုခြင့္ ကတ္ျပား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ စတင္ထုတ္ယူႏိုင္

February 13, 2018

ပညာေရးစနစ္သစ္ မိဘတခ်ိဳ႕ နားလည္မႈ အားနည္းတာေၾကာင္႔ သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာ အခက္ၾကံဳ

February 6, 2018

ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ ပညာေရးေကာလိပ္က ဆရာေတြပါ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည္

January 27, 2018

ႏွစ္တန္းသင္႐ိုးသစ္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမွတ္သားေစမည္

January 27, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးမည္

January 20, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးမည္

January 19, 2018

အေျခခံသင္႐ိုးသစ္ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အၿပီး ေရးဆြဲသြားမည္

January 17, 2018