အေျခခံပညာ

ကရင္ျပည္နယ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕က စည္းကမ္းအားနည္းတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကို အေရးယူမည္

October 30, 2017

အေျခခံပညာအဆင့္ ျမန္မာစာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

October 23, 2017

အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ၿပီးထားသူေတြ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 17, 2017

ကေလးငယ္ေတြကိုေဘာင္းဘီခ်ြတ္အျပစ္ေပးတဲ႕ဆရာမကို မိဘေတြကအမႈဖြင့္ထားတာမရွိ

September 23, 2017

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၆ စစ္ေဆးမည္

September 13, 2017

ေက်ာင္းေတြမွာ အုပ္စုဖဲြ႕ စစ္ေဆးတဲ့စနစ္ ယခုလ စတင္မည္

July 11, 2017

အခုႏွစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲေလးႀကိမ္သာစစ္ေဆးဖို႔ လ်ာထား

June 28, 2017

စာသင္ခန္းထဲက ဘဝၾကမ္းၾကမ္းေလးမ်ား

June 21, 2017

အေျခခံပညာက ဆရာဆရာမေတြကို နယ္ပယ္အလိုက္ ထူးခြ်န္ဆုေပးမည္

June 16, 2017

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း ယခုလ ၁၇ ရက္ထြက္မည္

June 12, 2017