စိုက္ပ်ိဳးစီးပြား

သရက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွစ္စဥ္ဧက ႏွစ္သိန္းခန္႔ တိုးတက္ေန

November 20, 2017

ေက်ာက္ဆည္ ျမိဳ႕နယ္မွာ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာ အစား ဧရာဝတီတိုင္းက ငွက္ေပ်ာမ်ိဳးေတြ အစားထိုးစိုက္မည္

November 20, 2017

ၾကက္သြန္နီကား အဝင္မ်ား ေဈးျပန္က်

November 18, 2017

ေဈးကြက္ခိုင္မာတဲ့ ဂ်ပန္ပိန္းဥ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳး

November 18, 2017

ေဆာင္းဖရဲေပၚၿပီ၊ မူဆယ္ တင္ပို႔ကားခ ေဈးတက္ၿပီ

November 17, 2017

ဆန္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္း တ႐ုတ္ကိုတင္ပို႔ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးမည္

November 16, 2017

သရက္ စ စိုက္မယ့္သူအတြက္ နည္းပညာျဖန္႔ေဝေပးမည္

November 16, 2017

ေထာပတ္သီး ျပည္ပပို႔ဖို႔ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔  အခက္အခဲႀကံဳ

November 13, 2017

စပါးေဈးေကာင္းရဖို႔ အခ်ိန္ေစာင့္ေရာင္းပါ

November 11, 2017

ရွမ္းျပည္နယ္ထြက္ ေရႊပဲသီး ေဈးျပန္က်

November 10, 2017