စီးပြားေရး

ေရႊေအး ေငြေအး

January 22, 2018

တိုင္းျပည္ေၾကြးၿမီ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ  ဘယ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေဆြးေႏြးသလဲ

January 20, 2018

၁၅ သိန္းနဲ႔ ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္ ဖြင့္မယ္ဆိုရင္

January 20, 2018

မူဆယ္ကို ကုန္တင္ခ ထပ္မံက်ဆင္းမွာ စိုးရိမ္ေန

January 20, 2018

ခုတ္မေနေတာ့ဘဲ ပစ္ထားလိုက္တဲ့ ပဲစင္းငံု

January 20, 2018

၀ဥ ေဈးကြက္ ဆက္ေကာင္းႏိုင္

January 20, 2018

မႏၱေလး – မူဆယ္လမ္းက ဂုတ္တြင္းလမ္းေၾကာရွင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေနၿပီလဲ

January 20, 2018

ကား အားလား မူဆယ္ကို ဖရဲသီး ပို႔ခ်င္လို႔

January 19, 2018

တ႐ုတ္ကို ပို႔တဲ့ သစ္သီးေဈးကြက္မွာ ဖရဲသီးေဈး မၿငိမ္

January 19, 2018