အသစ္ထြက္ကား

၂၀၁၈ ေမာ္ဒယ္လ္ ဟြန္ေဒးယူနီဗာ့စ္ဘတ္စ္

January 19, 2018

အရစ္က်ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ ၂၀၁၈ ကီရာဂ်ီတီလိုင္းဆိုရင္တို

January 16, 2018

ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ဟြန္ေဒးအိတ္ခ်္ဝမ္း

January 13, 2018

ဟြန္ေဒးေမာ္ေတာ္ ျမန္မာရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း

January 8, 2018

အလိုအေလ်ာက္အေရးေပၚ ရပ္တန္႔ႏိုင္တဲ့ အသစ္စက္စက္ ဟြန္ေဒး Accent

January 8, 2018

ေရွ႕ကားနဲ႔သတ္မွတ္အကြာအေဝးအတိုင္း အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့တိုယိုတာ စီအိတ္ခ်္အာရ္

January 6, 2018

ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ေတြနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့ မာစီဒီးစ္ – ဘင့္ဇ္ GLA-180

January 3, 2018

ေနာက္မီးလံုးေတြရဲ႕ဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းလဲထားတဲ့ ၂၀၁၈ ေမာ္ဒယ္လ္ ကီယာေအာ့ပ္တီးမားဂ်ီတီ

December 30, 2017

အလူမီနီယမ္အင္ဂ်င္နဲ႔ အသစ္စက္စက္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ 6 Series

December 27, 2017

အလိုအေလ်ာက္ဘရိတ္ဖမ္းတဲ့စနစ္နဲ႔ အသစ္စက္စက္ နစ္ဆန္းနာဗာရာ

December 24, 2017