ဒီဇိုင္း

သားသားမီးမီး အိပ္ခန္းထဲမွာ အဏုျမဴၾကယ္ေလးေတြ ကပ္မလား

May 16, 2016

က်ပ္ ႏွစ္သိန္းဝန္းက်င္ စိန္နဲ႔ျမ လက္စြပ္

May 15, 2016

အေခါက္ထည္ ေရႊဒီဇိုင္းဆန္းေလးေတြ

May 15, 2016

သားသားမီးမီးတို႔အတြက္ ေက်ာင္းစိမ္းဝတ္စံု ဒီဇိုင္းသစ္

May 11, 2016

ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဖု(တ္)ခ်ိန္း

May 11, 2016

အဟန္႔ႀကီး ပြဲတက္လက္ေကာက္ ဒီဇိုုင္းသစ္

May 4, 2016

စိန္နဲ႔ ခရမ္းစြဲဖန္စီ ဒီဇိုင္းဆန္းလက္စြပ္

May 3, 2016

တစ္က်ပ္သားဝန္းက်င္ ေရႊဘယက္

May 2, 2016

က်ပ္ ၂၅၀,ဝ၀ဝ ဝန္းက်င္ စိန္ဆြဲသီးေလးမ်ား

May 2, 2016