ဒီဇိုင္း

“ဝါကြ်တ္ကာလအတြက္ တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးတဲ့ ဒီဇိုင္းေလးလုပ္ထားပါတယ္” ဒီဇိုင္နာ မ်ိဳးမင္းစိုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

October 3, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္အသစ္အဆန္းေတြ အြန္လိုင္းေဈးကြက္မွာ အမ်ားအျပားထြက္ေပၚလာ

July 28, 2017

ဒီဇိုင္နာ ႏွင္းလြန္းအိမ္ ေရႊ႐ုပ္လႊာ ဆိုင္ခြဲ -၂ ဖြင့္လွစ္

July 7, 2017

မိတ္ကပ္ ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း ) King and Queen ဖိနပ္ထုတ္လုပ္မည္

June 20, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊဘယက္

May 24, 2017

လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ႕ ဘီလီလမင္းေအးရဲ႕ဝတ္စံု

May 21, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ဟန္းခ်ိန္း

May 13, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

May 5, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း လက္စြပ္ေလးမ်ား

May 1, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

March 15, 2017