တိုတိုထြာထြာ သတင္းအျဖာျဖာ

ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘတ္(၂) ဆာဘြဲ႕နဲ႔  ဒိမ္းဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္

ၿဗိတိသွ်ေရာ့ခ္ဂီတအဖြဲ႕ The Kinks ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေရးေဒးဗီးစ္၊ လူရႊင္ေတာ္ႀကီးကင္ေဒါ့ဒ္၊ ဗို႔ဂ္ (Vogue) ဖက္ရွင္မဂၢဇင္းအယ္ ဒီတာခ်ဳပ္ အင္နာဝင္းတားနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး မာ့ခ္႐ိုင္းလင့္ခ္ (Bridge of Spies) တို႔ဟာ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းမွာ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးအဲလိဇဘတ္(၂) ရဲ႕ သူေကာင္းျပဳ ျခင္းခံရလို႔ ဆာဘြဲ႕နဲ႔ ဒိမ္းဘြဲ႕ေတြ အသီးသီး ရရွိသြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။

HKK [ref: Internet , Jan 2, 2017.]