လူပ်ိဳႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီးေတြ ရန္ကုန္မွာ ေနၾကသည္
ပါသြားျပန္ၿပီ သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္အြန္လိုင္းေပၚက ေငြေၾကးရွယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ အျမန္စိစစ္ေပးပါ
စင္ကာပူက ျပန္ခဲ့တယ္၊ ဒဏ္ရာေတြ ပါလာတယ္
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြကို ဘယ္လို စစ္ေဆးေနၾကသလဲ
နာမည္စာရင္းမပါတဲ့ ကေလးေတြလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးပါ
မႏၱေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ စီးပြားေရး လာမယ့္ႏွစ္ အေကာင္းဘက္ေရာက္မယ္ ေမ ွ်ာ္မွန္း
နိုင္ငံေရး

သည္ယာဥ္သာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ Kyaykse Young Entrepreneurs အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ၿဖိဳးမင္းကိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

Wednesday, December 13th, 2017

မႏ ၱေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ – ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာ၊ ဗဟုသုတနဲ႔

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

ေတာင္ဆူဒန္ျပည္သူ ၁.၂၅ သန္း အငတ္ေဘးဆိုက္ဖို႔  နီးေနၿပီလို႔ ကုလေျပာ

Tuesday, December 12th, 2017

ဆူဒန္ျပည္သူ ၁.၂ သန္းေက်ာ္ဟာ အငတ္ေဘးဆိုက္ဖို႔ အလြန္နီးေနပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၈ – စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရတဲ့ ေတာင္ဆူဒန္ျပည္သူ ၁.၂ သန္းေက်ာ္ဟာအငတ္ေဘးဆိုက္ဖို႔